Bannier parochie

Button Home button historie button parochie button Brigida button Agenda
button Info button Contact button Links Button Terlinden
Welkom op de website van de Parochie Sint Brigida te Noorbeek

Nieuws
Gewijzigd 01-06-2018
Agenda komende periode:
(Voor 'n uitgebreider overzicht klikt U op de  button Agenda)

Vieringen:
Zaterdag 02 juni
19.00 uur Hoogmis

Maandag 04 juni
19.00 uur Leesmis

Zondag 10 juni
09.00 uur hoogmis en Processie

Maandag 11 juni
12.30 uur hoogmis

Zondag 17 juni
11.00 uur Hoogmis

Zaterdag 23 juni
12.00 uur Huwelijksmis
19.00 uur Hoogmis

Vrijdag 29 juni
19.00 uur Vormsel in Banholt

Zondag 01 juli
11.00 uur Hogmis
12.00 uur Doopviering

Maandag 02 juli
19.00 uur Leesmis

Zondag 08 juli
11.00 uur Woord- en
          Communiedienst

Zondag 15 juli
09.30 uur Hoogmis

Zaterdag 21 juli
19.00 uur Hoogmis

Zondag 29 juli
11.00 uur Hoogmis 

Werkgroepen
Maandag 04 juni
19.30 uur Pastoraal Overleg

Dinsdag 05 juni
20.00 uur Parochiebestuur

Woensdag 06 juni
19.30 uur Kerkbestuur federatie

Donderdag 14 juni
19.30 uur Bijeenkomst ouders
          Vormelingen

Maandag 18 juni
20.00 uur Liturgisch Beraad

Donderdag 12 juli
20.00 uur Bijeenkomst cluster
          Terlinden.
26-03-2018: Op zondag 15 april om 11.00 uur  wordt de heilige mis gezongen door het Slavisch-Byzantijns koor Anastasis. voor meer informatie klik hier

20-02-2018:
Het parochiebestuur heeft hetreglement voor de R.K. begraafplaats te Noorbeek aangepast. Klik hier om naar de  betreffende pagina te gaan.

05-02-2018:
I.v.m. groot onderhoud in de kerk zullen op zondag 25 februari en zondag 04 maart geen missen plaatsvinden.
Op zaterdag 24 februari is om 19.00 uur 'n hoogmis in Reijmerstok en op zondag 25 februari is om 09.30 uur 'n Woord- en Communiedienst in Banholt.
Op zaterdag 03 maart is om 19.00 uur 'n hoogmis in Banholt en op zondag 04 maart is om 11.00 uur 'n hoogmis in Reijmerstok.


22-01-2018:
In de periode van 20 januari tot en met 03 februari is weer de landelijke actie van Kerkbalans. Het motto voor 2018 is GEEF VOOR JE KERK. De parochianen die de afgelopen 4 jaar onze parochie financieel hebben ondersteund d.m.v. de kerkbijdrage zullen wederom per brief benaderd worden. Eens in de 5 jaar zullen we alle bewoners per brief benaderen. Klik hier voor de brief 2018.
Voor degene die 'n overeenkomst willen afsluiten kunnen de concept overeenkomst hier printen.

24-11-2017:
Het bisdom Roermond heeft onlangs de Misstipendia voor 2018 vastgesteld. Het parochiebestuur heeft hierop 1 wijziging aangebracht. Deze wijziging betreft de bijdrage  voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochie. De tarieven voor de begraafplaats zijn t.o.v. de voorgaande jaren niet gewijzigd. Wel wordt vanaf 01-01-2018 een borg gevraagd voor het verwijderen van het graf na  afloop van de overeenkomst. Klik hier voor de de tarieven  2018.

19-10-2017:
In het contactblad van oktober 2017 staat een artikel over de verdere ontwikkelingen op het gebied van het Federatiebestuur en Parochiebestuur. Klik hier om het betreffend artikel nog eens te lezen.

04-07-2017:
Op zondag 18 juni vond er een speciale viering plaats in de kerk van Reijmerstok i.v.m. de samenwerking van de 4 parochies. Klik hier voor meer informatie op de website van cluster Terlinden

28-03-2017:
Degene die een overeenkomst hebben afgesloten m.b.t. de jaarlijkse kerkbijdrage en informatie willen weten over de belastingaftrek, klik hier voor meer informatie

13-02-2017:
Het dekenaal bestuur organiseert een vrijwilligersochtend op zaterdag 18 maart 2017. Drie onderwerpen zullen worden behandeld op de terreinen catechese, diaconie en liturgie. Bij interesse kan men zich aanmelden bij pastoor Graat tel: 043-4571221 of per mail: renegraat@home.nl. voor meer informatie zie de uitnodiging, klik hier of op de website cluster Terlinden, klik hier


12-01-2017:
In de periode van 21 januari tot en met 05 februari is weer de landelijke actie van Kerkbalans. Het motto voor 2017 is MIJN KERK IN BALANS. De parochianen die de afgelopen 4 jaar onze parochie financieel hebben ondersteund d.m.v. de kerkbijdrage zullen wederom per brief benaderd worden. Eens in de 5 jaar zullen we alle bewoners per brief benaderen. Klik hier voor de brief 2017.

Voor degene die 'n overeenkomst willen afsluiten kunnen de concept overeenkomst hier printen.

12-01-2017:
Interview pastoor Graat op RTV Maas en Mergelland, klik hier voor meer informatie op de website van het cluster Terlinden.

09-01-2017:
Het bisdom geeft voor kerkbesturen de volgende adviestarieven voor mis- stipendia en kerkbijdrage in het kalenderjaar 2017. Deze zijn ongewijzigd t.o.v. voorgaande jaren. Voor meer informatie klik hier


Nieuwsberichten 2016, klik hier.

Nieuwsberichten 2015, klik hier.

Nieuwsberichten 2014, klik hier.

Nieuwsberichten 2013, klik hier.

Nieuwsberichten 2012, klik hier.
 
Nieuwsberichten 2011, klik hier.

Nieuwsberichten 2010, klik hier.