Bannier parochie
    
Button Home button historie button parochie button Brigida button Agenda
Button Info button Contact button Links

Contact
Gewijzigd: 08-03-2016  (Parochie telefoon verwijderd)

Pastoor Graat        043-4571221
Kostertelefoon       06-11207787

Opgeven van intenties op woensdagavond van 19.30 - 21.00 uur bij Irene Gubbels-Huntjens, tefoonnummer 043-4572640 of via het mailadres van de parochie.

Mailadres:
info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl

Postadres:
Parochie Sint Brigida
Klompestraat 9
6255 AE Noorbeek

Adres kerk:
Pley 8
Noorbeek

Rekeningnummer:
Rabobank Centraal Zuid-Limburg: NL94RABO0137200110