Gewijzigd: 09-09-2023

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden. https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/


Misintenties

Za  09 sept 19.00 u Hoogmis
– St. jrd. overleden ouders Kleijnen-Braham
Jrd. ouders Ramaekers-Quaedvlieg
Ginny Ramaekers-Souren
Echtpaar Miel en Louise Strijthaegen-Cremers

Zo 17 sept 11.00u Hoogmis
– Zeswekendienst Harrie Jahae
Jrd. Pierre Hutschemakers en zoon Richard
Jrd. Jean Ploumen
Jrd. Leo Ploumen
Bert Melchiors
Mathieu Elissen
* St. ouders Haesen-Hodiamont en zoon Sjuf
* Ouders Pierre en Maria Haesen-Scheepers

Zo 24 sept 11.00u Gezinsmis
Jubileumviering Pandores
St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
Guill. en Bertine Jacobs-Jaminon

Zo 01 okt 11.00u Hoogmis met Kinderzegen
– St. jrd. ouders Slenter-Royen
Ginny Ramaekers-Souren

Za 07 okt 19.00u Hoogmis

Zie ook Contactblad  augustus en september 2023
* = later toegevoegd

Hoogmis zaterdag 12 augustus 2023 vervallen

Daar op zondag 13 augustus om 11.00 uur een hoogmis is op Terlinden, is de hoogmis op zaterdag 12 augustus om 19.00 uur vervallen.
De mis intenties voor Edmond Kleijnen en Truia Kleijnen-Schreurs zijn verplaatst naar zondag 20 augustus. De hoogmis vindt plaats om 11.00 uur.

Foto rapportage en film Bronk processie 2023

Op de Facebook pagina van Marc Poelmans staat een artikel over onze processie met een mooie foto rapportage en op het eind van de rapportage nog een mooie film.

De moeite waard om deze rapportage te bekijken.  Klik hier

Vrijwilligersavond 9 maart 2023

Op 9 maart j.l. hebben we een informatieavond gehad waarvan hierbij het verslag.

Op deze avond hebben we de nieuwe structuur besproken van de parochie. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat de organisatie van de parochie aan herziening toe is. in de bijgaande presentatie is dit toegelicht. In het kort komt het er op neer dat tussen de werkgroepen in de parochie en het parochiebestuur nu meer directe communicatie en afstemming is.  Enkele beraden en de pastoraatsgroep vervallen in deze nieuwe structuur. Voorbereiding op de sacramenten wordt nu meer en meer op uniforme wijze en waar mogelijk, zoals op school, gezamenlijk tussen meerdere parochies gedaan.

Gelukkig zijn in de parochie nog veel vrijwilligers actief en lukt het in de meeste groepen om te vernieuwen. Het is goed om te zien hoe groot de inzet in de groepen is. Op de avond zijn ook taken en groepen besproken waar extra aandacht aan zal worden besteed.

Presentatie 9 maart Vrijwilligersavond 5.0

Met vriendelijke groet,
Het parochiebestuur

Herdenking pastoor Sax

Wij zijn blij dat we na een lange periode van afwegingen nu een wijze hebben gevonden om pastoor Sax te herdenken middels een kunstwerk, dat wij een plaats hebben gegeven in de kapel.
Wij hebben dit moment gevierd aan het eind van de mis op 1 februari 2023, omdat het de jaardienst van pastoor Sax is. Annie Wyers, coördinator van de vrijwilligers en voorganger gedurende al die tijd, heeft ook namens de parochianen en vrijwilligers verteld wat hij betekend heeft in de 36 jaar die hij pastoor was in onze parochie.
Aansluitend aan de viering hebben Tineke en Pierre Gubbels-Huijnen het kunstwerk op zijn plaats gehangen in de kapel. Pastoor Sax was al die jaren als een familielid voor hen, voor mevrouw Huijnen en voor de kinderen.
Het schilderij is in overleg met het parochiebestuur gemaakt door Nadine de Burlett. We geven hier de uitleg bij het schilderij van Nadine, omdat we het zelf niet beter kunnen zeggen:
In het laatste ontwerp van het schilderij is het aangezicht van pastoor Sax meer naar de kijker gericht. Ik heb hier enige herkenbaarheid in gebracht, zonder te veel detail, in verband met de stijl. Door de menigte eromheen enkel af te beelden als silhouetten, blijft het beeld rustig, maar het is wel zichtbaar dat meneer pastoor voor de kerk, tussen de mensen in staat. Daarnaast heb ik iets meer lichte kleuren toegevoegd om het beeld een meer positieve sfeer te geven.
De boodschap wordt door de gedraaide houding iets anders. Hij staat nu meer tussen de mensen in, naast dat hij hen naar de Kerk toe leidt. Het is een mooie referentie naar het feit dat hij de gemeenschap altijd betrokken heeft bij de Kerk. Mijn korte visie achter het werk is als volgt:
“Tussen de mensen, met de mensen en voor de mensen van Noorbeek stond pastoor Sax 36 jaar, om hen de weg te wijzen in het geloof”.

Uitzending St. Brigidaviering woensdag 01 februari 2023

Op 01 februari zal ter ere van St. Brigida de jaarlijkse viering plaatsvinden, aanvang 11.00 uur.
Deze viering kunt U ook volgen op internet op de app / website Kerkdienstgemist.nl.  Uitzending op Kerkdienstgemist.nl

Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2023

Vanaf 01-01-2023 zijn de tarieven voor misstipendia en begraafplaats vastgesteld.
Voor de begraafplaats zijn er drie wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren.

De grafkosten voor een Enkeldubbeldiep (12), Dubbelbreed (13) en Kindergraf (14) zijn verhoogd. De nieuwe tarieven zijn vanaf 01-01-2023 inclusief ruimen graf.

Wijziging: 26-01-2023
Na overleg van het parochiebestuur dd: 25-01-2023 is het overzicht tarieven 2023 gewijzigd. De bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst is vastgesteld op €0,00 (was €60.00)  Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2023, versie 4