Gewijzigd: 29-01-2019
Agenda komende periode:
(Voor ‘n uitgebreider overzicht klikt U
op de button Agenda)

Vieringen:

Vrijdag 01 februari
11.00 uur Hoogmis, feest St. Brigida

Zaterdag 02 februari
11.00 uur Hoogmis, Maria Lichtmis

Zondag 03 februari
12.30 uur Doopviering

Maandag 04 februari
GEEN LEESMIS

Zondag 10 februari
09.30 uur Hoogmis
13.00 uur Doopviering

Zondag 17 februari
11.00 uur Gezinsmis

Zondag 24 februari
09.30 uur Hoogmis

Zaterdag 02 maart
19.00 uur Carnavalsmis

Maandag 04 maart
GEEN LEESMIS

Woensdag 06 maart
19.00 uur Gebedsdienst, Aswoensdag

Zondag 10 maart
09.30 uur Hoogmis

Zondag 17 maart
11.00 uur Hoogmis

Zondag 24 maart
11.00 uur Woord- en Communiedienst

Zaterdag 30 maart
19.00 uur Hoogmis

Werkgroepen

Maandag 18 februari
20.00 uur Pastoraal Overleg

Maandag 11 maart
19.30 uur Parochiebestuur

Maandag 18 maart
Kerkbestuur federatie Terlinden-Margraten

Informatie cluster Terlinden

Cluster Terlinden is ‘n samenwerkingsverband tussen de parochies Banholt, Reijmerstok en Noorbeek. Op de website van het cluster Terlinden vind U specifieke informatie over de parochies in Banholt en Reijmerstok. Daarnaast staat er informatie voor alle drie de parochies.

Vanaf nu is op deze website onder de button “Terlinden” specifieke informatie te vinden die voor alle drie parochies interessant kunnen zijn.

Kerkbalans 2019

Ieder jaar vindt er in januari ‘n actie plaats om aandacht te vragen voor ‘n financiële bijdrage aan de parochie. Eens in de 5 jaar worden alle bewoners hiervoor benaderd. In de tussenliggende jaren worden de parochianen benaderd die in de afgelopen jaren d.m.v. hun kerkbijdrage de parochie financieel ondersteunen. Dit jaar wordt huis aan huis de volgende informatie gegeven, Kerkbijdrage 2019 – definitief en Folder Kerkbalans 2019

Voor degene die ‘n overeenkomst wilt afsluiten kan het betreffend formulier downloaden.  Format overeenkomst periodieke gift in geld vanaf 2016

Wijziging in het opgeven en beheren van de misintenties.

Na 13 jaar zal Irene Gubbels-Huntjens deze maand haar werk als beheerder van de misintenties beëindigen. De eerste 12 jaar heeft Irene het werk gedaan als lid van het Kerkbestuur. Dit laatste jaar heeft Irene het werk nog voortgezet totdat er een opvolger was. Wij willen Irene van harte bedanken voor de prettige en consciëntieuze wijze waarop zij dit werk al deze jaren heeft uitgevoerd!

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Mariet Pricken-Hupperichs per 1 februari 2019 deze rol zal overnemen. Zij zal met deze rol ook deel uit gaan maken van ons Parochiebestuur. De contactgegevens van Mariet vindt u onder het kopje met de contactgegevens van de Parochie. Wij wensen Mariet een prettige tijd in het Parochiebestuur toe.

Het Parochiebestuur
(dit artikel is eveneens gepubliceerd in het Contactblad januari 2019)

Misstipendia en tarieven begraafplaats 2019

Het bisdom Roermond heeft onlangs de Misstipendia voor 2019 vastgesteld. Het parochiebestuur heeft in haar vergadering op 24-09-2018 hierop 1 wijziging aangebracht. Deze wijziging betreft de bijdrage  voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochie. De tarieven voor de begraafplaats zijn t.o.v. de voorgaande jaren niet gewijzigd. Wel wordt vanaf 01-01-2018 een borg gevraagd voor het verwijderen van het graf na  afloop van de overeenkomst, Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2019

Nieuwe website

Vanaf 24 oktober 2018 is de website vernieuwd.

Slavisch-Byzantijns koor Anastasis

26-03-2018: Op zondag 15 april om 11.00 uur  wordt de heilige mis gezongen door het Slavisch-Byzantijns koor Anastasis, Anastasis H Mis Noorbeek_15042018V1-1