Gewijzigd: 22-10-2019
Agenda komende periode:
(Voor ‘n uitgebreider overzicht klikt U
op de button Agenda)

Vieringen:
Zaterdag 26 oktober
14.00 uur 50 jarig Priesterfeest

Zondag 27 oktober
11.00 uur Hoogmis met kerkdeur collecte

Zaterdag 02 november
15.00 uur Doopviering

Zondag 03 november
15.00 uur Allerzielen

Maandag 04 november
19.00 uur Leesmis

Zaterdag 09 november
19.00 uur Hoogmis

Zondag 10 november
??.?? uur Doopviering in kapel op Terlinden

Zondag 17 november
11.00 uur Ceciliamis in Paviljoen

Zondag 24 november
11.00 uur Woord- en Communiedienst

Zaterdag 30 november
19.00 uur Hoogmis

Maandag 02 december
19.00 uur Leesmis

Zondag 08 december
09.30 uur Hoogmis

Zondag 15 december
11.00 uur Hoogmis

Zaterdag 21 december
19.00 uur Hoogmis

Dinsdag 24 december
19.00 uur Gezinsviering
23.00 uur Nachtmis

Woensdag 25 december
11.00 uur Hoogmis, 1ste Kerstdag

Donderdag 26 december
11.00 uur woord- en Communiedienst

Dinsdag 31 december
18.00 uur Oudejaarsviering

Werkgroepen
Maandag 28 oktober
19.30 uur Parochiebestuur

Donderdag 07 november
20.00 uur Bijeenkomst cluster Terlinden

Gewijzigd reglement begraafplaats Noorbeek

Vanaf 01 september 2019 is het reglement voor de begraafplaats gewijzigd. Er zijn een aantal tekstuele aanpassingen, zoals Kerkbestuur gewijzigd in Parochiebestuur.
De grootste wijziging is dat bijzetting van een overledene in een graf een lopende termijn met 20 jaar wordt verlengd, zie artikel 7 lid 7.
In het oude reglement stond dat de lopende termijn met 10 jaar wordt verlengd.

Bijzetting van een asbus is ongewijzigd, de verlenging van een lopende termijn blijft 10 jaar, zie artikel 7 lid 6.

Het reglement inclusief de goedkeuring van het bisdom luidt: Ondertekend reglement inclusief brief Bisdom

Vastengebed pastoor René Graat

Tijdens de viering op 10 maart j.l. las de pastoor ‘n vastengebed voor. De tekst kunt U nog eens lezen op de website van cluster Terlinden,Vastengebed viering op 10 maart 2019

Brief bisschop Vastenboodschap 2019

Op de website van cluster Terlinden kunt U de vastenboodschap lezen van bisschop Harrie Smeets, bisschop van Roermond,Brief vastenboodschap 2019 bisschop Harrie Smeets.

Informatie cluster Terlinden

Cluster Terlinden is ‘n samenwerkingsverband tussen de parochies Banholt, Reijmerstok en Noorbeek. Op de website van het cluster Terlinden vind U specifieke informatie over de parochies in Banholt en Reijmerstok. Daarnaast staat er informatie voor alle drie de parochies.

Vanaf nu is op deze website onder de button “Terlinden” specifieke informatie te vinden die voor alle drie parochies interessant kunnen zijn.

Kerkbalans 2019

Ieder jaar vindt er in januari ‘n actie plaats om aandacht te vragen voor ‘n financiële bijdrage aan de parochie. Eens in de 5 jaar worden alle bewoners hiervoor benaderd. In de tussenliggende jaren worden de parochianen benaderd die in de afgelopen jaren d.m.v. hun kerkbijdrage de parochie financieel ondersteunen. Dit jaar wordt huis aan huis de volgende informatie gegeven, Kerkbijdrage 2019 – definitief en Folder Kerkbalans 2019

Voor degene die ‘n overeenkomst wilt afsluiten kan het betreffend formulier downloaden.  Format overeenkomst periodieke gift in geld vanaf 2016

Wijziging in het opgeven en beheren van de misintenties.

Na 13 jaar zal Irene Gubbels-Huntjens deze maand haar werk als beheerder van de misintenties beëindigen. De eerste 12 jaar heeft Irene het werk gedaan als lid van het Kerkbestuur. Dit laatste jaar heeft Irene het werk nog voortgezet totdat er een opvolger was. Wij willen Irene van harte bedanken voor de prettige en consciëntieuze wijze waarop zij dit werk al deze jaren heeft uitgevoerd!

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Mariet Pricken-Hupperichs per 1 februari 2019 deze rol zal overnemen. Zij zal met deze rol ook deel uit gaan maken van ons Parochiebestuur. De contactgegevens van Mariet vindt u onder het kopje met de contactgegevens van de Parochie. Wij wensen Mariet een prettige tijd in het Parochiebestuur toe.

Het Parochiebestuur
(dit artikel is eveneens gepubliceerd in het Contactblad januari 2019)