Gewijzigd: 01-12-2022

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden.

https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/


Misintenties

Zo 04 dec 11.00u Hoogmis
– St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
Guill. en Bertine Jacobs-Jaminon

Zo 11 dec 09.30u Hoogmis
– Jrd. ouders Hamers-Detry
St. Ger Kroonen
St. ouders Haesen-Hodiamont en zoon Sjuf

Za 17 dec 19.00u Hoogmis
– Jrd. ouders Houbiers-Roosen
Jrd. Armand Sluijsmans en familie
Mathieu Elissen

Za 24 dec 19.00u  Gezinsviering Kerstavond
Ans Raeven-Pinckaers

Zo 25 dec 11.00u Hoogmis Eerste Kerstdag
St. jrd. ouders Gubbels-Kleijnen
Jrd. Gerhard Massierer
Jrd. Anny Jahae-Vliegen
Victor en Fien Tonnard-Gerards
Bert Melchiors
* Ouders Elissen-Landerloo
* Mathieu Elissen

Ma 26 dec 11.00u Hoogmis Tweede Kerstdag
St. jrd. echtpaar Debougnoux-Scheufen

Zo 01 jan 09.30u Hoogmis

Zie ook Contactblad november en december 2022)
* = later toegevoegd

Orgelconcert zondag 6 november om 15.00 uur

Bij de brand op 1 februari 2021 raakte het monumentale Wilhelm Koulen orgel uit 1852 in de H. Brigidakerk te Noorbeek ernstig beschadigd. Door de hitte waren alle frontpijpen gesmolten. Het binnenwerk en de orgelkas bleven gelukkig redelijk in tact.

Het orgel is een van de weinige overgebleven instrumenten van de Duitse orgelbouwer Koulen. Het is in de loop der tijd vrijwel ongewijzigd gebleven. Van de 19 registers op groot manuaal, positief en pedaal is alleen een in 1971 toegevoegde Nasard niet origineel. De orgelkas is ouder en vermoedelijk van Binvignat.

Het orgel is vele maanden lang vakkundig gerestaureerd en afgelopen zomer weer teruggeplaatst in de kerk. Met een bijzonder concert op zondag 6 november willen we het orgel officieel weer in gebruik nemen.

Twee organisten geven beiden een mini-concert van een half uur op het orgel. We beginnen met Sjef Streukens. Sjef was 25 jaar lang voorzitter van de Stichting Orgelconcerten Noorbeek en bespeelde het orgel vele jaren als organist van het Noorbeekse koor de Eerndracht. Momentele is hij oa verbonden als organist aan de Onze Lieve Vrouw basiliek in Maastricht.

Daarna zal Marcel Verheggen het programma vervolgen. Hij is als organist oa verbonden aan de Sint Servaasbasiliek in Maastricht en was ook adviseur tijdens de restauratie van ons orgel.

Het concert is uiteraard gratis toegankelijk en ook digitaal te zien via de stream Kerkdienstgemist.nl. Na afloop van het concert is er voor de aanwezigen een borrel met een drankje en een hapje in het paviljoen zodat we nog even kunnen napraten over de mooie klanken.

Wij nodigen u van harte uit om wederom te komen genieten van ons orgel.

Stg. Orgelconcerten Eijsden-Margraten

Parochiebestuur H. Brigida

Update SYNODE 2021 – 2023

In het voorjaar hebben wij meermaals uw aandacht gevraagd voor de wereldwijde Synode, door paus Franciscus uitgeroepen. We zijn u dankbaar voor de reacties die we ontvangen hebben. In het Contactblad van juli jl. zijn de resultaten van onze eigen parochie reeds gecommuniceerd. Het synodeverslag van onze zeven samenwerkende parochies kunt u inmiddels nalezen via een link naar de website van cluster Terlinden: website cluster Terlinden
Via deze link kunt u ook het synode-verslag van ons bisdom en de Nederlandse kerkprovincie vinden. Het synodale proces is in gang gezet, nu is het aan ons, om samen onderweg te zijn en te blijven. Dat kan alleen samen, daarom stellen we uw inzet zeer op prijs en hopen op u te mogen (blijven) rekenen!

Programma van de feestelijke heropening van onze kerk 16-10-2022

Wij nodigen u uit om samen met ons op 16 oktober a.s. op feestelijke wijze de heropening van onze Heilige Brigida kerk te vieren.

Programma

11.00 uur Heilige mis
Opgeluisterd door zangkoor De Eendracht en een ensemble van Harmonie Berggalm.
De mis is ook te zien online op Uitzending op Kerkdienstgemist.nl en op een scherm in het paviljoen.

12.00 uur Vertrek naar Paviljoen Berggalm
Onder begeleiding van Schutterij Sint Brigida. Hier wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.

13.30 uur Presentatie van het boek over het herstel
In  opdracht van Koninklijke Woudenberg is een boek gemaakt met foto’s van George Deswijzen dat het proces van het herstel gedurende het afgelopen anderhalf jaar beschrijft.
Het boek is te koop deze middag. Ook zullen er video-opnames van het herstelproces worden getoond.

14.00 uur Voortzetting van de middag met optreden van de blaaskapel van Harmonie Berggalm
Met muzikale begeleiding van de blaaskapel van Harmonie Berggalm willen wij graag nog enkele uurtjes het herstel van de kerk met u vieren.

16.00 uur Einde van de feestelijke middag

Uitzending hoogmis schutterij 27 augustus 2022 om 15.00 uur

Komend weekend vinden in Noorbeek twee schuttersactiviteiten plaats. Allereerst is zaterdag 27 augustus de Edele Eed-broederschap van de souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de heilige Sebastianus te gast in Noorbeek. Het broederschap onderscheidt leden van de bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie aangesloten verenigingen, die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide Limburgen verdienstelijk hebben gemaakt.
Tijdens een Heilige Mis in de Brigidakerk om 15.00 uur, vindt de plechtige investituur van de nieuwe leden van de orde plaats.

De Heilige Mis is te volgen via de livestream: Uitzending op Kerkdienstgemist.nl

Dag erna, zondag 28 augustus, organiseert schutterij Sint Brigida het 80e bondsschuttersfeest van de bond Berg en Dal. Het feestterrein is op het sportcomplex. Vanaf 14.15 uur trekt een optocht door de straten van Noorbeek en vanaf 15.30 volgen diverse uittredens op het feestterrein.

Uitzending viering 1ste communie 12 juni 2022

Op zondag 12 juni a.s. zal de viering van de eerste Communie via internet worden uitgezonden. De viering begint om 09.30 uur.

U kunt deze volgen door op deze link te klikken:  Uitzending op Kerkdienstgemis.nl  of naar de website: www.kerkdienstgemist.nl

P.S. U kunt ook een app downloaden op uw tablet of telefoon. Deze app heet Kerkdienst Gemist

Paaszondag 17 april 2022 eerste viering na de brand

Paaszondag om 11 uur is de eerste mis in de herstelde kerk. Paasmaandag is er om 11 uur ook een mis.
De missen zijn toegankelijk voor iedereen. Alleen de eerste paar rijen zijn op zondag gereserveerd voor ongeveer 20 meest betrokkenen bij het herstel.
Het koor zal vanaf het hoogaltaar een meerstemmige mis zingen. Ook het oksaal is dus op zondag beschikbaar voor bezoekers van de mis.
De mis van zondag is ook te zien op internet op “Kerkdienstgemist” of klik hier op: Uitzending op Kerkdienstgemis.nl
Vanaf zondag tot Allerheiligen is de kerk overdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur open voor parochianen en belangstellenden.