Gewijzigd: 24-04-2019
Agenda komende periode:
(Voor ‘n uitgebreider overzicht klikt U
op de button Agenda)

Vieringen:

Zondag 28 april
09.30 uur Hoogmis

Zaterdag 04 mei
08.30 uur Leesmis Terlinden

Zondag 05 mei
11.00 uur Hoogmis

Maandag 06 mei
19.00 uur Leesmis

Zaterdag 11 mei
08.30 uur Leesmis Terlinden
19.00 uur Hoogmis

Zaterdag 18 mei
08.30 uur Leesmis Terlinden

Zondag 19 mei
09.30 uur Hoogmis

Zaterdag 25 mei
08.30 uur Leesmis Terlinden
12.00 uur Doopviering

Zondag 26 mei
11.00 uur Hoogmis

Maandag 27 mei
19.00 uur Gebedsdienst / Bidprocessie

Dinsdag 28 mei
19.00 uur Leesmis / Bidprocessie

Woensdag 29 mei
19.00 uur Gebedsdienst / Bidprocessie

Donderdag 30 mei  (Hemelvaartsdag)
11.00 uur Hoogmis

Zaterdag 01 juni
13.00 uur Huwelijksmis
19.00 uur Hoogmis

Maandag 03 juni
19.00 uur Leesmis

Zondag 09 juni  (Pinksterzondag)
11.00 uur Hoogmis

Maandag 10 juni  (Pinkstermaandag)
GEEN vieruing

Zondag 16 juni
09.30 uur Viering 1ste Communie

Vrijdag 21 juni
19.45 uur Naviering Communicantjes

Zaterdag 22 juni
19.00 uur Hoogmis

Zondag 30 juni
09.00 uur Hoogmis en Bronkprocessie

Werkgroepen

Donderdag 02 mei
20.00 uur Bijeenkomst cluster Terlinden

Maandag 06 mei
19.30 uur Bijeenkomst Parochiebestuur

Vrijdag 17 mei
20.00 uur Ouderavond Communiekinderen

Maandag 27 mei
19.45 uur Bijeenkomst Liturgisch Beraad

Maandag 17 juni
Pastoraal Overleg

Vastengebed pastoor René Graat

Tijdens de viering op 10 maart j.l. las de pastoor ‘n vastengebed voor. De tekst kunt U nog eens lezen op de website van cluster Terlinden,Vastengebed viering op 10 maart 2019

Brief bisschop Vastenboodschap 2019

Op de website van cluster Terlinden kunt U de vastenboodschap lezen van bisschop Harrie Smeets, bisschop van Roermond,Brief vastenboodschap 2019 bisschop Harrie Smeets.

Informatie cluster Terlinden

Cluster Terlinden is ‘n samenwerkingsverband tussen de parochies Banholt, Reijmerstok en Noorbeek. Op de website van het cluster Terlinden vind U specifieke informatie over de parochies in Banholt en Reijmerstok. Daarnaast staat er informatie voor alle drie de parochies.

Vanaf nu is op deze website onder de button “Terlinden” specifieke informatie te vinden die voor alle drie parochies interessant kunnen zijn.

Kerkbalans 2019

Ieder jaar vindt er in januari ‘n actie plaats om aandacht te vragen voor ‘n financiële bijdrage aan de parochie. Eens in de 5 jaar worden alle bewoners hiervoor benaderd. In de tussenliggende jaren worden de parochianen benaderd die in de afgelopen jaren d.m.v. hun kerkbijdrage de parochie financieel ondersteunen. Dit jaar wordt huis aan huis de volgende informatie gegeven, Kerkbijdrage 2019 – definitief en Folder Kerkbalans 2019

Voor degene die ‘n overeenkomst wilt afsluiten kan het betreffend formulier downloaden.  Format overeenkomst periodieke gift in geld vanaf 2016

Wijziging in het opgeven en beheren van de misintenties.

Na 13 jaar zal Irene Gubbels-Huntjens deze maand haar werk als beheerder van de misintenties beëindigen. De eerste 12 jaar heeft Irene het werk gedaan als lid van het Kerkbestuur. Dit laatste jaar heeft Irene het werk nog voortgezet totdat er een opvolger was. Wij willen Irene van harte bedanken voor de prettige en consciëntieuze wijze waarop zij dit werk al deze jaren heeft uitgevoerd!

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Mariet Pricken-Hupperichs per 1 februari 2019 deze rol zal overnemen. Zij zal met deze rol ook deel uit gaan maken van ons Parochiebestuur. De contactgegevens van Mariet vindt u onder het kopje met de contactgegevens van de Parochie. Wij wensen Mariet een prettige tijd in het Parochiebestuur toe.

Het Parochiebestuur
(dit artikel is eveneens gepubliceerd in het Contactblad januari 2019)

Misstipendia en tarieven begraafplaats 2019

Het bisdom Roermond heeft onlangs de Misstipendia voor 2019 vastgesteld. Het parochiebestuur heeft in haar vergadering op 24-09-2018 hierop 1 wijziging aangebracht. Deze wijziging betreft de bijdrage  voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochie. De tarieven voor de begraafplaats zijn t.o.v. de voorgaande jaren niet gewijzigd. Wel wordt vanaf 01-01-2018 een borg gevraagd voor het verwijderen van het graf na  afloop van de overeenkomst, Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2019