Gewijzigd: 15-01-2021

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden.

https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/

 

Misintenties

Za      02 jan.           19.00u    Hoogmis

Ma    04 jan.           19.00u     Leesmis

Zo     10 jan.            09.30u    Hoogmis
– Jrd. ouders Raeven-Kallen

Za     16 jan.            17.30u    Hoogmis
– Agnes Brouwers-Werelds
* St ouders Brouwers-Offermans en zoon Pierre

Zo     24 jan.            11.00u    Hoogmis
– St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
– Jean Loo
– Ouders Loo-Lemlijn en kinderen

Zo    31 jan.             09.30u    Hoogmis

Ma   1 febr.             11.00u    Hoogmis, feest van St. Brigida
– St. jrd. Pastoor Jo Sax
– St. jrd. ouders van Hoven-Wetzels
– St. overleden leden van St. Agrarische vrienden van St. Brigida
– Pierre Loo vw Schutterij St. Brigida
– Frans Huntjens vw Schutterij St. Brigida
– Jean Ploumen
– Leo Ploumen
– Overleden leden van Zij-actief

Di      2 febr.            11.00u    Maria Lichtmis met kaarsenwijding en Blasiuszegen
– Jrd. ouders Elissen-Landerloo

Za      6 febr.            19.00u    Hoogmis
– St. jrd. Maria Huls

(Contactblad Januari 2021)
* = later gewijzigd

Kerkbijdrage 2021

Parochianen die jaarlijks de kerkbijdrage betalen, zullen in januari wederom een brief met folder ontvangen met de uitnodiging om ook in 2021 onze parochie financieel te ondersteunen. Brief kerkbijdrage 2021 versie 04-01-2021, en folder kerkbalans 2021.

Mocht U geen brief hebben ontvangen, maar wel uw betrokkenheid bij onze parochie willen uitdrukken, dan kunt U uw financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL94 RABO 0013 7200 0110 ten name van R.K. Kerkbestuur Noorbeek met vermelding van uw adres.
Het richtbedrag voor 2021 is € 110,-, gelijk aan voorgaande jaren.

Indien U over een periode van 5 jaar of langer een kerkbijdrage doet, dan kunt U jaarlijks het totale bedrag aftrekken van uw inkomstenbelasting.
Hiervoor dient U dit formulier in te vullen, Format overeenkomst periodieke gift in geld vanaf 2016
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Jan Rosing via info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl of telefoon 043-4571968.

Aanmelden voor de mis op 1 februari 2021

Voor de St. Brigida-viering  op maandag 1 februari is er traditioneel veel belangstelling en er zijn de nodige misintenties. We moeten daarom op deze dag werken met inschrijving. Als u de mis wil bijwonen stuur dan een mail naar info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl  of neem contact op met Mariet Pricken-Hupperichs (043-4572393). Zonder inschrijving kunt u deze mis niet bijwonen.

In de maand januari is er voor de andere vieringen geen inschrijving nodig. Wij overleggen met de parochianen die misintenties laten doen over het aantal aanwezigen en zorgen dat er voldoende plaats blijft voor de vaste bezoekers van de vieringen.

Nieuwjaarswensen 2021

I.p.v. de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het paviljoen wensen de voorzitters van de verenigingen van Noorbeek via een videoboodschap hun gelukwensen aan een ieder.
Ook pastoor Tervoort wenst in zijn persoonlijk video boodschap iedereen een gelukkig en gezond 2021. Facebook

Helaas blijkt dat voor het bekijken van de video’s op Facebook, men eerst moet inloggen. We hebben beide video’s nu gedownload naar deze website.

Video van onze pastoor,

Video van de voorzitters

Vieringen 25 en 26 december volgeboekt

Op de eerste en tweede kerstdag zijn de vieringen volgeboekt.
De parochianen die zich hebben aangemeld, zullen vanaf de voordeur van de kerk worden begeleid naar hun gereserveerde plaats.
We vragen om hun aanwijzingen op te volgen, zodat een ieder op een veilige wijze de viering kan bijwonen.

Vieringen op 24 december afgelast

Op 17-12-2020 hebben vertegenwoordigers van de cluster-parochies besloten om conform het besluit van de bisschoppenconferentie geen vieringen te houden op 24 december a.s.. Voor meer informatie zie website van cluster Terlinden. https://www.clusterterlinden.nl/2020/12/18/geen-vieringen-op-24-december-2020/

Aanmelden voor de Heilige missen met Kerstmis

Vanwege de verwachte drukte met Kerstmis zullen we gaan werken met aanmelding om de vieringen rond de kerstdagen bij te wonen. Dit geldt dus voor de missen op 24, 25, 26 en 27 december. U kunt deze vieringen dus alleen bijwonen als u bent aangemeld.
De mis van 19.00 uur op kerstavond 24 december zal in het teken staan van onze jongeren. Het zal gezien de Corona-maatregelen niet mogelijk zijn om onze traditionele gezinsviering te houden op dit tijdstip, maar de viering zal wel gericht zijn op onze jeugd. Ouders met kinderen zijn dus in het bijzonder welkom in deze viering. Wij zullen ouders met kinderen dan ook voorrang verlenen in deze mis. De mis heeft geen intenties.
Het opgeven om deel te nemen aan een van de vieringen met de kerstdagen kan bij voorkeur via mail: info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl. Heeft u geen internet dan kan het ook telefonisch bij Mariet Pricken-Hupperichs: 043-4572393. Wilt u s.v.p. aangeven met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn en daarbij kinderen die nog op de lagere school zitten apart vermelden?
Om een en andere goed te kunnen regelen willen we u vragen om uiterlijk 15 december uw reserveringen voor de kerstvieringen door te geven.