Gewijzigd: 23-02-2024

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden. https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/


Misintenties

Za 24 feb 19.00 u  Hoogmis
– Jrd. Crit Tossings
– Jrd. Twanny Nuijts
– Astrid Nuijts-Franssen

Za  02 mrt 15.00 u Doopviering
– Maeve Wehrung, dochter van Romy en Didier Wehrung

Zo 03 mrt 11.00 u Hoogmis
– 1e jrd. Marieke Notermans-Janssen
– St. jrd. Mathieu Hodiamont
– Jrd. Jeng en Elly Muijlkens-Creusen

Zo 10 mrt 11.00 u Hoogmis
– St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
– Ginny Ramaekers-Souren

Za 16 mrt 19.00 u  Voorstellingsmis communiekinderen
– Jrd. Yvonne Janssen-Vaessen
– Ouders Houbiers-Roosen

Zo 24 mrt 11.00 u Palmpasen
– St. jrd. Cor en Gerardine Hutschemakers-Elissen
– Jrd. ouders Mertens-Van Melsen
– Jeanne en Jean Strijthaegen-Janssens

Vrij 29 mrt 15.00 u  Kruisweg Goede vrijdag
19.00 u  Rondgang Goede Vrijdag

Zo 31 mrt 11.00 u  Hoogfeest van Pasen
– St. levende en overleden leden Ruiterclub De Noor
– Jrd. pastoor René Graat
– Jrd. Ben Ritzen en ouders
– Jrd. ouders Rosing-Hutzemakers
– Mathieu Elissen

Za 06 apr 19.00 u Hoogmis
– St. jrd. echtpaar Crutzen-Huntjens
– Jrd. Pierre Loo

Zie ook contactblad  februari en maart 2024
* = later toegevoegd

Uitzending St. Brigidaviering donderdag 01 februari 2024

Op 01 februari zal ter ere van St. Brigida de jaarlijkse viering plaatsvinden, aanvang 11.00 uur.
Deze viering kunt U ook volgen op internet op de app / website Kerkdienstgemist.nl.   Kerkdienstgemist.nl

Actie Kerkbalans 2024

In de week van 13 januari t/m 27 januari is weer de landelijke actie Kerkbalans. Het parochiebestuur heeft besloten om dit jaar huis aan huis een flyer te bezorgen. Flyer 2024 voor website

In de flyer wordt ook verwezen naar de ANBI regeling. U kunt dan uw jaarlijkse bijdrage 100% aftrekken van de inkomstenbelasting. De concept overeenkomst kunt U hier printen. Format overeenkomst periodieke gift in geld vanaf 2016

Het ingevulde formulier kunt U bezorgen bij dhr. J. Rosing, Kleineweg 1 te Noorbeek. Dan zal hij de overige gegevens invullen en het formulier weer retourneren.

Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2024

Vanaf 01-01-2024 zijn de tarieven voor misstipendia en begraafplaats vastgesteld.
Voor de begraafplaats zijn er twee wijzigingen t.o.v. het voorgaande jaar.

De stichtingskosten voor een urn in de Urnenmuur en de kosten voor het begraven in bestaand graf zijn verhoogd. De grafkosten zijn vanaf 01-01-2023 inclusief ruimen graf.  Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2024, definitief

Liturgische vorming voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden.

Zoals al is aangekondigd, zullen er vijf vormingsavonden worden georganiseerd.
De data en de tijden staan hieronder:

Di 14 november:De Eucharistieviering en haar opbouw    Patronaat Banholt

Di 12 december:Het Kerkelijk Jaar                                      Patronaat Banholt

Do 11 januari:De inrichting van de kerk                              Gemeenschapshuis Scheulder

Do 07 maart:De Bijbel en zijn opbouw                                Gemeenschapshuis Scheulder

Di 09 april:De lezingen in het Kerkelijk Jaar                       Patronaat Banholt

De avonden duren van 19.30 tot 21.00 uur.

Gaarne aanmelden per mail:  info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl
Het is vooral bedoeld voor alle vrijwilligers, zoals kosters, lectoren, acolieten, collectanten, voorgangers in Woco’s, Avondwakes en bestuurders.
Tevens is het een mooie gelegenheid om de vrijwilligers van onze andere dorpen te ontmoeten!
Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden.

Allen Welkom !
Namens het Pastorale Team,
pastoor Tervoort

Hoogmis zaterdag 12 augustus 2023 vervallen

Daar op zondag 13 augustus om 11.00 uur een hoogmis is op Terlinden, is de hoogmis op zaterdag 12 augustus om 19.00 uur vervallen.
De mis intenties voor Edmond Kleijnen en Truia Kleijnen-Schreurs zijn verplaatst naar zondag 20 augustus. De hoogmis vindt plaats om 11.00 uur.

Foto rapportage en film Bronk processie 2023

Op de Facebook pagina van Marc Poelmans staat een artikel over onze processie met een mooie foto rapportage en op het eind van de rapportage nog een mooie film.

De moeite waard om deze rapportage te bekijken.  Klik hier