Misstipendia 2016
10-12-2015:De tarieven voor misstipendia, kerkbijdrage en grafkosten zijn in 2016 gelijk aan de tarieven van 2015 en 2014, Adviestarieven misstipendia 2016.

Veiligheid Religieus Erfgoed
28-11-2015: Op vrijdag 20 november waren twee kerkbestuursleden van cluster Terlinden aanwezig bij ’n bijeenkomst over  Veiligheid Religieus Erfgoed.

Verdiepingsbijeenkomst Cluster Terlinden
04-11-2015: Al lang zijn we in onze drie parochies van het Cluster Terlinden bezig met na te denken over onze toekomst. Sinds zowat een half jaar doen we dat op een bijzonder manier: met artikels in onze contact/parochiebladen, een enquête onder alle mensen met belangrijke vragen die ons allemaal aangaan, gesprekken, enz. Op 12 november is in het Paviljoen te Noorbeek ’n verdiepingsbijeenkomst, parochieblad nov. 2015

Opleidingen en vormingen dekenaal verband
22-10-2015: Hierbij treft u het recente overzicht aan van alle opleidingen en vormingen die in dekenaal verband van ons dekenaat gegeven kunnen worden, Opleiding en vorming in het dekenaat Gulpen overzicht 20152016 20150818.

Woord- en communiedienst 27 september 2015
12-10-2015: Op zondag 27 september vond er ’n woord- en communiedienst plaats. De overweging die werd voorgelezen sprak de aanwezigen zeer aan, om de overweging nog eens te lezen, Tekst woord- en communiedienst 27-09-15.

Bedevaart naar Banneux
28-07-2015: Op donderdag 10 september is weer de jaarlijkse bedevaart naar Banneux. Men vertrekt rond de klok van 09.30 uur vanaf de Pley in Noorbeek. De kosten bedragen € 13,50 en te betalen bij aanmelding. Opgave tot uiterlijk 15 augustus bij Annie Wyers, telefoonnr: 043-4578023, zie ook de folder in de kerk, folder Banneux 2015

Klokken van onze kerk
12-07-2015: Als aanvulling op het nieuwsitem op 16-11-2014 over de klokken van onze kerk is het artikel van George Gubbels over een gedeelte van de geschiedenis van de Noorbeekse klokken toegevoegd, Kerkklokken.
Ook is op Youtube ’n filmpje geplaatst waar men de kokken hoort luiden,  https://m.youtube.com/watch?v=nmhuK4ltJHs

Fruhshoppen voor vrijwilligers
11-04-2015: Op zondag 17 mei zal na de hoogmis van 11.00 uur ’n vrijwilligersbijeenkomst plaatsvinden in het paviljoen. Vrijwillligers en hun partners zijn van harte uitgenodigd om met een drankje en ’n hapje gezellig bij te praten.

Cluster Terlinden op weg naar ….?
11-04-2015: in het najaar van 2015 zal er ’n verdiepingsavond plaatsvinden samen met de parochie’s van Banholt en Reijmerstok. Onderwerp zal zijn:
“Cluster Terlinden op weg naar ….?”.
Als voorbereiding op deze avond is in het contactblad van april 2015 door de pastoor ’n artikel geplaatst als voorbereiding voor deze verdiepingsavond,  Cluster Terlinden op weg naar ._. _ artikel parochiebladen april 2015 _ def.

Kerkbalans 2015
17-01-2015: Ook in 2015 doen we weer ’n beroep op de parochianen m.b.t. de Kerkbijdrage. Vanaf 2014 bestaat de mogelijkheid om bij periodieke giften 5 jaar of langer deze af te trekken van de belasting.