Franciscusgroep Cluster Terlinden
22-12-2016: Onlangs stond in het contactblad een artikel over de oprichting van de Franciscusgroep Cluster Terlinden. Op de website van cluster Terlinden vind U meer informatie, klik hier om naar het artikel te gaan.
17-03-2022: De Franciscusgroep Cluster Terlinden is in 2021 gestopt met haar activiteiten, daar er zeer weinig beroep op haar wordt gedaan. De tekst op de website van cluster Terlinden is inmiddels verwijderd.

Adventsboodschap van bisschop Wiertz
15-12-2016: Adventsboodschap van bisschop Wiertz. Deze is te lezen op de website van cluster Terlinden. (informatie is inmiddels verwijderd)

Samenwerking met parochie H. Margarita te Margraten
23-10-2016: In het contactblad van oktober 2016 heeft onze pastoor ’n artikel geplaatst over meer invulling voor samenwerking. Deze tekst kunt U nog eens op uw gemak nalezen op onze website van het cluster Terlinden. Klik hier om naar het artikel te gaan.

Nacht der Zielen
03-10-2016: Op woensdag 2 november organiseert het Gemengd Zangkoor Avanti voor de eerste keer een Nacht der Zielen.
Het wordt een niet-kerkelijke bijeenkomst, die wel in de kerk plaats vindt en waarin we alle in het afgelopen jaar overleden inwoners van Banholt en Terhorst willen gedenken. Daarnaast kunnen intenties aangevraagd worden voor andere overledenen. Voor meer informatie zie de website van cluster Terlinden. (informatie is inmiddels verwijderd)

Opleidingen dekenaat Gulpen – Eijsden 2016 – 2017
08-09-2016: Het dekenaat Gulpen organiseert in 2016 -2017 wederom diverse opleidingen en thema bijeenkomsten. Het zijn totaal 11 bijeenkomsten met breed scala aan mogelijkheden. Het programma staat op de website cluster Terlinden. (informatie is inmiddels verwijderd).

Film sacramentsprocessies in Noorbeek en Reijmerstok.
08-08-2016: Op de website van het cluster Terlinden staan de links naar de films van de sacramentsprocessies in Noorbeek en Reijmerstok. De links zijn op deze website onder “Cluster nieuws” gepubliceerd. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan.

ANBI profiel St. Brigida 2015
15-05-2016: Het financieel overzicht over het jaar 2015 is in te zien op de ANBI pagina, ANBI profiel parochie St. Brtigida

Foto rapportage herstel keermuur
28-03-2016; Op 08 januari hebben we de rapportage geplaatst voor het herstel van de keermuur, inclusief foto’s. Hier ziet U het resultaat van de restautatie met dank aan de heer Michel Loo, https://parochiesintbrigidanoorbeek.nl/fotos-keermuur-sint-brigida/

Verdiepingsavond cluster Terlinden
19-01-2016: Op 12 november 2015 was er ’n verdiepingsavond voor de drie parochies cluster Terlinden, op de website van cluster Terlinden heeft pastoor Graat ’n samenvatting geplaatst van deze bijeenkomst, klik hier om naar de samenvatting te gaan.

Brief bisdom ANBI publicatieplicht
14-01-2016: Eind december 2015 ontvingen we van het bisdom ’n brief m.b.t. publicatieplicht. Er is nu ’n eigen publicatie website, zodat de gegevens van onze parochie voor geïnteresseerden altijd makkelijk terug te vinden zijn.  Klik hier voor naar de website te gaan.
Tevens is in deze brief het nieuwe RSIN- nummer vermeld, dit is nu 824127857, Brief bisdom Roermond ANBI publicatieplicht.

Restauratie van de keermuren rond onze kerk
08-01-2016: Zoals u ongetwijfeld heeft gezien is de restauratie van de keermuren rond onze kerk inmiddels afgerond. Het was een zeer uitgebreide restauratie, die hard nodig was om de historische muren in hun vorm en materiaal te behouden. We zijn blij met het resultaat en hebben tot onze vreugde inmiddels van veel parochianen positieve commentaren gekregen. De aannemer Lardenoije en fa. Kleijnen hebben een mooi stuk vakmanschap laten zien. We hopen hiermee een bijdrage er aan te hebben geleverd dat ook de komende generaties Noorbekenaren  van kerk en kerkmuren kunnen blijven genieten.

Het was vanzelfsprekend geen goedkope restauratie maar gelukkig waren wij in staat om sponsoren te vinden die ongeveer driekwart van de kosten hebben bijgedragen. Wij danken in het bijzonder voor hun bijdrage:

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Eijsden-Margraten
  • Prins Bernard Cultuurfonds
  • Gravin van Bylandt Stichting
  • Sieben-Meindersma Stichting

Voor rekening van onze parochie is het resterende bedrag. Wij hopen er op dat wij dit jaar bij de gezinsbijdrage een beroep op u mogen doen voor een extra bijdrage om deze kosten te kunnen opbrengen.

Vooraf is in 2013 ’n foto-rapportage opgesteld, waarin de schades aan de keermuur is vastgelegd, R3832 RAP IN 20131018 MB fotoboek keermuren.