Federatiebestuur en parochiebestuur
19-10-2017: In het contactblad van oktober 2017 staat een artikel over de verdere ontwikkelingen op het gebied van het Federatiebestuur en Parochiebestuur. Het betreffend artikel kunt U hier nog eens te lezen, Artikel contactblad oktober 2017.

Ondertekening convenant Federatie Terlinden – Margraten
04-07-2017: Op zondag 18 juni vond er een speciale viering plaats in de kerk van Reijmerstok i.v.m. de samenwerking van de 4 parochies. Klik hier voor meer informatie op de website van cluster Terlinden

ANBI publicatie.
28-03-2017: Degene die een overeenkomst hebben afgesloten m.b.t. de jaarlijkse kerkbijdrage en informatie willen weten over de belastingaftrek, klik hier voor meer informatie

Vrijwilligersochtend dekenaat Gulpen – Eijsden
13-02-2017: Het dekenaal bestuur organiseert een vrijwilligersochtend op zaterdag 18 maart 2017. Drie onderwerpen zullen worden behandeld op de terreinen catechese, diaconie en liturgie. Bij interesse kan men zich aanmelden bij pastoor Graat tel: 043-4571221 of per mail: renegraat@home.nl. voor meer informatie zie de uitnodiging, Vrijwilligersochtend 2017 programma 20170201-1.

Kerkbalans 2017
12-01-2017: In de periode van 21 januari tot en met 05 februari is weer de landelijke actie van Kerkbalans. Het motto voor 2017 is MIJN KERK IN BALANS. De parochianen die de afgelopen 4 jaar onze parochie financieel hebben ondersteund d.m.v. de kerkbijdrage zullen wederom per brief benaderd worden. Eens in de 5 jaar zullen we alle bewoners per brief benaderen, Kerkbijdrage 2017 versie 10-01-2017.
Voor degene die ’n overeenkomst willen afsluiten kunnen de concept overeenkomst printen, Format overeenkomst periodieke gift in geld vanaf 2016.

Interview pastoor Graat bij RTV Maas en Maergelland
12-01-2017: Interview pastoor Graat op RTV Maas en Mergelland, klik hier voor meer informatie op de website van het cluster Terlinden.

Misstipendia en tarieven begraafplaats 2017
09-01-2017: Het bisdom geeft voor kerkbesturen de volgende adviestarieven voor mis- stipendia en kerkbijdrage in het kalenderjaar 2017. Deze zijn ongewijzigd t.o.v. voorgaande jaren. Voor meer informatie, Adviestarieven misstipendia 2017