Welkomstwoord voor pastoor Tervoort in de viering van 13 september

Welkom beste pastoor Tervoort, welkom beste parochianen.

Wij zijn hier vandaag voor wat in feite een feestelijk samenzijn is. Maar de reden dat wij hier vandaag zijn en ook de reden dat wij hier vandaag maar met een beperkt aantal parochianen zijn, heeft natuurlijk ook alles te maken met het virus dat ons al een half jaar in de greep houdt en dat op paaszaterdag pastoor Rene Graat van ons heeft weggenomen.

Vandaag staat in het teken van ons welkom aan pastoor Tervoort. Wij zijn erg blij dat het bisdom zo snel een pastoor heeft gevonden voor onze federatie en wij zijn pastoor Tervoort dankbaar dat hij gehoor heeft gegeven aan de vraag van het bisdom om naar deze dorpen in het zuiden te komen.

Gisteren bent u aangesteld als moderator van de federatie Terlinden-Margraten en als pastoor van de drie parochies van cluster Terlinden. Binnenkort komt Scheulder daar nog als vierde parochie bij.

Bij het contact met het bisdom hebben we een profielschets opgesteld van het type pastoor die wij graag als vervanger wilden hebben. Een ervaren pastoor die sterk is in zijn geloof maar tegelijk ook het geloof langs de menselijke maat kan leggen. Iemand die tussen de mensen staat, die niet te snel over iemand oordeelt en die waarde hecht aan de tradities en aan het verenigingsleven die in deze parochies belangrijk zijn.

Wij hebben begrepen dat hierna door Bisschop en Vicaris snel een conclusie is getrokken: dat moet pastoor Paul Tervoort zijn. Wij prijzen ons gelukkig dat het bisdom toen heeft besloten deze vraag aan u te stellen en dat u daar ook ja op hebt gezegd. Wij hebben in de afgelopen maanden, en ook heel goed bij uw afscheid kortgeleden, kunnen zien dat u geliefd was in uw parochies Boshoven en Laar en het zal voor u niet eenvoudig zijn geweest gehoor te geven aan de vraag die u gesteld werd. Wellicht was één voordeel daarbij dat u weer terugkwam in de richting van uw wortels in Heerlen en Heer.

U zult in de afgelopen maanden gemerkt hebben dat deze parochie trots is, op zijn dorp, zijn omgeving, op de verenigingen, op deze kerk, op de patroonheilige St. Brigida, op de Bronkprocessie en andere tradities en natuurlijk op de Brigida-den, die sinds 1634 wordt gehaald. Ook in Noorbeek kennen we de uitdaging van de vergrijzing van de vaste kerkgangers op zondag maar tradities die geworteld zijn in kerk en geloof, zoals de Brigida-den, het Brigidafeest en de Bronkprocessie leven als nooit tevoren. Die wil om één gemeenschap te zijn leeft hier zonder twijfel en de kerk is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Trots zijn wij ook op onze parochie-organisatie. U heeft al gemerkt dat wij pastoor René Graat nog vaak zullen noemen maar ook zijn voorganger, pastoor Jo Sax gedenken wij nog steeds. Pastoor Sax had de visie in de jaren ‘80 van de vorige eeuw om te beginnen met het schetsen en bouwen van een parochie-organisatie waarin catechese, liturgie en diaconie een plaats hebben. Pastoor René Graat heeft die schets verder ingekleurd door handen en voeten te geven aan het geloof en hij heeft gebouwd aan de samenwerking in cluster Terlinden. Het resultaat hiervan is dat deze parochie nu werkt met een organisatie van 140 vrijwilligers.

Wij hopen en vertrouwen dat dit voor u een basis is om verder aan te bouwen op uw eigen manier. Wij hebben u inmiddels leren kennen als iemand die, naast de eerdergenoemde kenmerken zeker ook, en gelukkig maar, een eigen kijk heeft op zaken. Maar als we u horen zeggen dat u zich bij moeilijke vragen altijd één vraag stelt: “wat zou Jezus doen in deze situatie?”  dan kunnen wij alleen maar alle vertrouwen hebben op een mooie samenwerking.

Het parochiebestuur
(tekst ook in contactblad maand Oktober 2020)