Aanmelden voor de Heilige missen met Kerstmis

Vanwege de verwachte drukte met Kerstmis zullen we gaan werken met aanmelding om de vieringen rond de kerstdagen bij te wonen. Dit geldt dus voor de missen op 24, 25, 26 en 27 december. U kunt deze vieringen dus alleen bijwonen als u bent aangemeld.
De mis van 19.00 uur op kerstavond 24 december zal in het teken staan van onze jongeren. Het zal gezien de Corona-maatregelen niet mogelijk zijn om onze traditionele gezinsviering te houden op dit tijdstip, maar de viering zal wel gericht zijn op onze jeugd. Ouders met kinderen zijn dus in het bijzonder welkom in deze viering. Wij zullen ouders met kinderen dan ook voorrang verlenen in deze mis. De mis heeft geen intenties.
Het opgeven om deel te nemen aan een van de vieringen met de kerstdagen kan bij voorkeur via mail: info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl. Heeft u geen internet dan kan het ook telefonisch bij Mariet Pricken-Hupperichs: 043-4572393. Wilt u s.v.p. aangeven met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn en daarbij kinderen die nog op de lagere school zitten apart vermelden?
Om een en andere goed te kunnen regelen willen we u vragen om uiterlijk 15 december uw reserveringen voor de kerstvieringen door te geven.