Corona-maatregelen in de kerk

De maatregelen zien er momenteel als volgt uit:
In de kerk proberen wij het zo te plannen met intenties dat er niet meer aanwezigen zijn dan 30-40 personen. Dit zijn dan de aanwezigen die we benaderen in verband met de intenties, aangevuld met de vaste bezoekers van de missen. Vooraf reserveren is in het algemeen dus niet nodig.
Voor uitvaarten is er een verruiming naar 100 aanwezigen. Gezien de verplichte afstand van 1,5 meter, betekent dit in onze kerk maximaal ongeveer 70 aanwezigen. Wij zullen contact opnemen met de familie van de overledenen om dit goed te plannen.
In alle gevallen geldt dat bezoekers worden geregistreerd bij binnenkomst. Een mondmasker is verplicht en u wordt verzocht dit op te houden gedurende de viering, uitgezonderd tijdens het uitreiken van de communie.