Het project om de schade in onze kerk te herstellen is van start gegaan
Inmiddels is er een projectorganisatie opgezet die verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden die moeten worden gepland. Naast de leden van het parochiebestuur hebben hierin zitting de verzekeringsmaatschappij, vertegenwoordigers van lokale en landelijke overheden (vanwege het monumentale karakter van de kerk en de objecten in de kerk), bouwbedrijven en deskundigen van orgel en andere belangrijke objecten. Wij zijn blij dat het bisdom zijn senior bouwdeskundige ter beschikking stelt om het project te leiden. Samen met een hoofdaannemer en met ons zal hij een planning maken voor alle activiteiten die gaan plaatsvinden. We gaan hier kort in op enkele belangrijke onderdelen van het herstelplan.
Het Wilhelm Koulen orgel
Veel liefhebbers uit de orgelwereld maken zich zorgen over het herstel van het orgel en met name over het unieke geluid van het Koulen-orgel in onze kerk. Inmiddels is het orgel geïnspecteerd door deskundigen en lijkt het inwendige deel van het orgel de brand goed doorstaan te hebben. Om een precies beeld te hebben daarvan en om het orgel volledig te restaureren is het noodzakelijk het orgel af te breken en opnieuw op te bouwen bij de restaurateur die het al tientallen jaren in beheer heeft. Dit zal begin maart gebeuren.
Het kerkgebouw
Enkele gebrandschilderde ramen zijn zwaar beschadigd en zullen moeten worden gerestaureerd. Het interieur van het gebouw heeft verder veel schade door met name roet en zal dus moeten worden gereinigd. Dit zal moeten gebeuren op een speciale wijze zodat alle plafond- en muurversieringen behouden blijven. De kerkbanken zullen hiertoe worden verwijderd en in de kerk komen dan steigers te staan.
De kunstschatten in de kerk
Schilderijen en beelden zijn deels al verwijderd en de overige kunstschatten, inclusief de voorwerpen uit de expositieruimte, zullen worden opgeslagen en schoongemaakt. Vooralsnog lijkt het er op dat dit zal kunnen gebeuren zonder dat er schatten verloren gaan. Alle gewaden, vlaggen en andere textiel is overgebracht naar een gespecialiseerd bedrijf, dat alles zal reinigen en veilig opslaan.
Het hoofdaltaar
Het hoofdaltaar is onherstelbaar beschadigd en zal moeten worden vervangen. Er wordt de komende tijd gekeken naar altaren die beschikbaar zijn en er is goede hoop dat er een altaar kan worden gevonden dat past in onze kerk, qua historie en vormgeving.

Onze Gemeente heeft besloten om de restauratie van onze kerk vast te leggen op video. Dit zal gebruikt gaan worden om een documentaire van het herstel te maken. Als parochiebestuur laten wij foto’s maken van het proces van de restauratie. Dit materiaal zullen wij te zijner tijd gebruiken om terug te kijken op deze periode van herstel.
Het parochiebestuur