Het Slavisch-Byzantijns koor Anastasis
26-03-2018: Op zondag 15 april om 11.00 uur  wordt de heilige mis gezongen door het Slavisch-Byzantijns koor Anastasis. voor meer informatie, Anastasis H Mis Noorbeek_15042018V1-1

Reglement R.K. begraafplaats te Noorbeek
20-02-2018: Op 01-01-2018 is het reglement voor de R.K. begraafplaats te Noorbeek aangepast. Naast enkele tekstuele aanpassingen, is nu ook opgenomen dat bij een aanvraag voor een graf meteen een borgsom wordt gevraagd voor het verwijderen van het graf na afloop van de overeenkomst. Voor het gewijzigde reglement, Reglement begraafplaats vanaf 01-01-2018

Groot onderhoud kerk periode van 19 februari t/m 10 maart 2018
05-02-2018: I.v.m. groot onderhoud in de kerk zullen op zondag 25 februari en zondag 04 maart geen missen plaatsvinden.
Op zaterdag 24 februari is om 19.00 uur ’n hoogmis in Reijmerstok en op zondag 25 februari is om 09.30 uur ’n Woord- en Communiedienst in Banholt.
Op zaterdag 03 maart is om 19.00 uur ’n hoogmis in Banholt en op zondag 04 maart is om 11.00 uur ’n hoogmis in Reijmerstok.

Kerkbalans 2018
22-01-2018: In de periode van 20 januari tot en met 03 februari is weer de landelijke actie van Kerkbalans. Het motto voor 2018 is GEEF VOOR JE KERK. De parochianen die de afgelopen 4 jaar onze parochie financieel hebben ondersteund d.m.v. de kerkbijdrage zullen wederom per brief benaderd worden. Eens in de 5 jaar zullen we alle bewoners per brief benaderen. De brief in 2018: Kerkbijdrage 2018 – definitief.
Voor degene die ’n overeenkomst willen afsluiten kunnen de concept overeenkomst Format overeenkomst periodieke gift in geld vanaf 2016 printen.

Misstipendia en tarieven begraafplaats 2018
24-11-2017: Het bisdom Roermond heeft onlangs de Misstipendia voor 2018 vastgesteld. Het parochiebestuur heeft hierop 1 wijziging aangebracht. Deze wijziging betreft de bijdrage  voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochie. De tarieven voor de begraafplaats zijn t.o.v. de voorgaande jaren niet gewijzigd. Wel wordt vanaf 01-01-2018 een borg gevraagd voor het verwijderen van het graf na  afloop van de overeenkomst, Overzicht tarieven misstipendia 24-11-2017.