Gewijzigd: 20-03-2022

Pastoor Tervoort   043-4571221
Kostertelefoon       06-11207787

Vanaf 01-02-2019 kunt U de intenties op donderdagavond van 19.00 – 20.30 uur doorgeven Mariet Pricken-Hupperichs, telefoonnummer: 043-4572393 of via het mailadres van de parochie

Mailadres:  info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl

Postadres:
Parochie Sint Brigida
Klompestraat 9
6255 AE Noorbeek

Adres kerk:
Pley 8
Noorbeek

Rekeningnummer:
Rabobank Centraal Zuid-Limburg: NL94 RABO 0137 2001 10

Kamer van Koophandel:  749.066.31
Parochie H. Brigida
Klompestraat 9
6255 AE  Noorbeek
Religieuze organisaties Kerkgenootschap.
RSIN / fiscaal nummer: 8241.27.857