Gewijzigd: 19-08-2020

Rond het jaar 1000 moet op deze kunstmatig opgeworpen (vlucht)heuvel een Romaanse kerk uit breuksteen hebben gestaan, getuige de onderbouw van de toren, die in ongehouwen natuursteen is uitgevoerd.(11e/12e eeuw). Wellicht fungeerde de toren oorspronkelijk als weer-toren, waarin men zich ter ultieme verdediging kon terugtrekken en waren de lichtspleten tevens schietgaten.
Vervolgens verrees in de 13e eeuw een Romaanse kerk van mergel. Zie de lichtspleten en onderste galmgaten in de toren, evenals de vijf thans blinde rondboogvensters in het middenschip.

Omstreeks 1400 verbouwing in fasen tot Gotische kerk met spitsbogen. Zie het priesterkoor evenals de hardstenen zuilen met Maas-kapitelen (= in diverse motievengebeeldhouwde koppen bovenop de zuilen, kenmerkend voor het Maasland.)In de 16e eeuw wederom een ingrijpende verbouwing, waarbij o.a. de netgewelven werden aangebracht.

In 1847 (zie glas-in-lood raam boven de toegangsdeur) werd het toegangsportaal met bijruimtes in baksteen gebouwd, de huidige expositie-ruimte. Bouwheer was Pastoor Clerckx, wiens grafsteen  (waarop de tweede 2e c van zijn naam ontbreekt) op vijf meter afstand rechts naast het grote kruis staat.

1903-1913 algehele restauratie onder pastoor Eygelshoven (architect Sprenger) en bouw van de huidige sacristie en bij-sacristie c.q. berging resp. aan de noord- en zuidzijde van het koor.

1990-1991 algehele consoliderende restauratie onder Pastoor Sax (architect Palmen) met ondersteuning van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

SAMENVATTEND: Het kerkgebouw van Noorbeek heeft als een van de weinige dorpskerken in Zuid-Limburg nog iets van de Middeleeuwse sfeer bewaard en zijn hoofdvormen uit de vijftiende eeuw behouden.

foto interieur kerk       Foto oude kerk      foto nieuwe kerk

Volgens het parochiearchief was de St.-Brigidakerk tot 1614 filiaalkerk van de parochiekerk te ’s Gravenvoeren (B). Die kerk, die weer een afscheiding was van de kerk van St. Maartensvoeren, is in 1083 door Conrad I van Luxemburg, heer van het land van Daehlem, geschonken aan het O.L. Vrouwe-Munster van de stad Luxemburg. Oorspronkelijk bevatte de parochie ook Mheer, dat in 1626 is afgescheiden. Van 1616 tot aan de opheffing van de orde in 1773 bezaten de Jezuïeten van Maastricht het collatierecht van de kerk en het tiendrecht, dat ze hadden overgenomen van het O.L. Vrouwe-Munster in Luxemburg. Bekend is dat de kerk in 1568 door soldaten van Willem van Oranje werd geplunderd.

Daarnaast staat op de site   http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=940  een zeer uitgebreid artikel over het kerkgebouw te Noorbeek.

Openingstijden:
De kerk is vanaf Pasen tot 01 november het hele jaar open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Vanaf 01 november tot Pasen is de kerk alleen open op de zaterdagen, zondagen, kerstdagen en nieuwjaar.