Taken Contactpersoon parochiemedewerkers

Al enige tijd is de parochie op zoek naar de juiste invulling van de taken van de contactpersoon voor de vrijwilligers binnen de parochie Sint Brigida te Noorbeek. In het begin van het proces is eerst gesproken over Vrijwilligerscoördinator, maar in de loop van dit proces blijkt dat de naam Contactpersoon parochiemedewerkers de lading meer dekt.

Op 08-09-2009 is in het Kerkbestuur samen met de betreffende medewerker gesproken over de rol c.q. taken binnen de parochie.

De pastoraatsgroep komt nu met het volgend voorstel:
(De volorde is in willekeurige rangorde opgesteld)

1 hij/zij moet zorg hebben voor de medewerkers, hen stimuleren en trachten een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen.

2 hij/zij moet globaal op de hoogte zijn van wat er van medewerkers in de verschillende werkgroepen wordt verlangd. Niet enkel aan vaardigheden, maar ook aan tijdsinvestering.

3 hij/zij moet op de hoogte zijn van personen, waar naar verwezen kan worden voor eventuele vragen of praktische zaken zoals, evt. onkostenvergoedingen en verzekeringen.

4 hij/zij kan aanwezig zijn bij het overleg van werkgroepen en beraden, zonder dat hij/zij zich inhoudelijk zal deelnemen aan het overleg.

5 Op wederzijds verzoek kan hij/zij aanwezig zijn bij de vergadering van het Kerkbestuur.

6 hij/zij maakt deel uit van het Pastoraal Overleg.

7 hij/zij zal minimaal eenmaal per jaar aanwezig zijn in het pastoraatsgroepoverleg.

8 hij/zij is betrokken bij de periodieke uitgave ( ca. 2 maal per jaar) van een interne nieuwsbrief.

9 aanstelling van de Contactpersoon parochiemedewerkers geschiedt door het Kerkbestuur.

10 wanneer een medewerker stopt met al haar activiteiten zal hij/zij de betreffende persoon bedanken met een attentie.

11 het zoeken van nieuwe medewerkers is een eerste verantwoordelijkheid van de betreffende werkgroep. Het is ook mogelijk dat de Contactpersoon parochiemedewerkers door de pastoraatsgroep benaderd zal worden om ’n eventuele medewerker te benaderen.

Dit concept is wederom op 08 december 2009 in het Kerkbestuur besproken.

Toelichting:.
1 Geen

2 Informatie zal zoveel mogelijk via de website van de parochie worden beschreven.

3 Praktische zaken:
· Het Kerkbestuur heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers en we kunnen gebruik maken van de verzekering die de gemeente Margraten heeft afgesloten.
·De gereden kilometers voor de parochie kunnen worden gedeclareerd tegen het belastingvrije tarief (In 2010 is dit € 0,19)
·De uitgaven voor de parochie kunnen worden gedeclareerd bij het Kerkbestuur

4 De data van de bijeenkomsten van werkgroepen, beraden ed. zijn op de website beschikbaar.

5 Geen

6 Geen

7 De pastoraatsgroep zal de uitnodiging verzorgen

8 Geen

9 Geen

10 De pastoraatsgroep (m.b.t. pastorale) en Kerkbestuur (m.b.t. Gemeenschapsopbouw) zullen tijdig de namen doorgeven.

11 De pastoraatsgroep is van mening dat een lijst van mogelijke vrijwilligers in de praktijk niet zal functioneren. Het zoeken naar mogelijke vrijwilligers is maatwerk.

Bovenstaande toelichting is besproken in het Kerkbestuur op 09-02-2010 en in de Pastoraatsgroep op 11-02-2010.