Gewijzigd: 31-03-2023

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat de organisatie van de parochie aan herziening toe is. In onderstaand schema de nieuwe structuur weergegeven.

Een van de vier taken binnen de parochie is diaconie. Dit staat voor “dienstbaar” met elkaar omgaan. Dat is iets waar we vanuit de verkondiging en de liturgie toe worden aangezet.

De volgende werkgroepen willen hier inhoud aan geven:
●    Vincentius Vereniging Deelgroep Heuvelland
●    Kerk en Wereld
●    Ouderenbezoek
●    Ziekenbezoek

Vincentius Vereniging, deelgroep Heuvelland
Zij werken in nauwe samenwerking met de Vincentius Vereniging Nederland in Den Bosch. Vanuit Den Bosch krijgen zij adressen door van mensen die “in het Heuvelland” een week op vakantie willen maar dit financieel niet kunnen. De deelgroep zorgt dan voor een appartement, regelt de periode en betaalt een deel van de kosten van het appartement.
Zij zorgen tevens bij aankomst voor een kleine attentie. De financiële middelen komen uit giften en de jaarlijkse kerkdeur collecte met Kerstmis. Er is ook aandacht voor mensen met financiële problemen (stille armoede). Voor verdere informatie: www.vincentiusvereniging.nl

Kerk en Wereld
Deze werkgroep zorgt voor de missionaire kerkdeurcollecten en de vastenactie,
De groep verschaft dan diverse middelen, zoals posters, foldermateriaal, derde wereldprodukten e.d. om de verschillende acties te doen slagen.
Zij zijn ook verantwoordelijk voor de schrijfactie van Amnesty International.
Daarnaast publiceren zij diverse acties en artikels in het contactblad.

Ouderen- en ziekenbezoek
“Heel eenvoudig, mensen helpen mensen!”
Deze groep stelt zich ten doel om in Noorbeek mensen zorg te bieden die enerzijds de gewone burenhulp overstijgt, maar anderzijds niet direct de inzet van professionals vereist.
Als belangrijkste taak ziet deze groep de begeleiding van mensen die terecht zijn gekomen in een levensfase die, of een levensproces dat direct raakt aan de wortels van hun bestaan.
Gedacht kan worden aan mensen die langdurig ziek of eenzaam zijn, aan mensen in verpleegklinieken en verzorgingshuizen, aan hen die een dierbaar iemand hebben verloren (door dood of scheiding) of aan mensen die stervende zijn.

Helaas zijn deze ouderen- en ziekenbezoeken de laatste jaren enigszins verwaterd. Het parochiebestuur heeft in de presentatie op 09 maart 2023 al aangegeven dat deze taken meer aandacht behoeven, Presentatie 9 maart Vrijwilligersavond 5.0