Gewijzigd: 05-11-2018

Een van de vier taken binnen de parochie is diaconie. Dit staat voor “dienstbaar” met elkaar omgaan. Dat is iets waar we vanuit de verkondiging en de liturgie toe worden aangezet.

Diaconaal Beraad
Het beraad bestaat uit een voorzitter en een afgevaardigde uit iedere werkgroep.
Het diaconaal beraad heeft tot doel alle activiteiten die betrekking hebben op diaconie in de parochie te coördineren, evalueren en tot verdere ontwikkeling te brengen.

De volgende werkgroepen willen hier inhoud aan geven:
●    Vincentius Vereniging Deelgroep Heuvelland
●    Kerk en Wereld
●    Zorggroep
●    Franciscusgroep Cluster Terlinden

Vincentius Vereniging, deelgroep Heuvelland
De deelgroep is als volgt samengesteld: voorzitter; secretaris; penningmeester; bestuursleden en vrijwilligers. Zij werken in nauwe samenwerking met de Vincentius Vereniging Nederland in Den Bosch. Vanuit Den Bosch krijgen zij adressen door van mensen die “in het Heuvelland” een week op vakantie willen maar dit financieel niet kunnen. De deelgroep zorgt dan voor een appartement, regelt de periode en betaalt een deel van de kosten van het appartement.
Zij zorgen tevens bij aankomst voor een kleine attentie. De financiële middelen komen uit giften en de jaarlijkse kerkdeur collecte met Kerstmis. Er is ook aandacht voor mensen met financiële problemen (stille armoede). Voor verdere informatie: www.vincentiusvereniging.nl

Kerk en Wereld
Deze werkgroep bestaat uit een voorzitter, een secretaris en vrijwilligers.
Zij zorgen voor de missionaire kerkdeurcollecten en de vastenactie en in samenwerking met de werkgroep voor  “Gezinsmissen” en  de werkgroep voor “Woord- en
communiediensten”  verzorgen zij themadiensten.
De groep verschaft dan diverse middelen, zoals posters, foldermateriaal, derde wereldprodukten e.d. om de verschillende acties te doen slagen.
Zij zijn ook verantwoordelijk voor de schrijfactie van Amnesty International.
Daarnaast publiceren zij diverse acties en artikels in het contactblad.
Ook organiseren zij activiteiten ter ondersteuning van de stichting  “Mama Alice”

Zorggroep
“Heel eenvoudig, mensen helpen mensen!”
De”zorggroep Noorbeek” stelt zich ten doel om in Noorbeek mensen zorg te bieden die enerzijds de gewone burenhulp overstijgt, maar anderzijds niet direct de inzet van professionals vereist.
Als belangrijkste taak ziet de “zorggroep Noorbeek” de begeleiding van mensen die terecht zijn gekomen in een levensfase die, of een levensproces dat direct raakt aan de wortels van hun bestaan.
Gedacht kan worden aan mensen die langdurig ziek of eenzaam zijn, aan mensen in verpleegklinieken en verzorgingshuizen, aan hen die een dierbaar iemand hebben verloren (door dood of scheiding) of aan mensen die stervende zijn.

De Zorggroep bestaat uit:
Seniorenpastoraat:
Vrijwilligers die toegerust zijn om mensen te bezoeken in verpleegklinieken en verzorgingshuizen.

Pastoraal ziekenbezoek:
Vrijwilligers die toegerust zijn om zieke medemensen zowel thuis als in het ziekenhuis te bezoeken.

Franciscusgroep Cluster Terlinden

Deze groep helpt mensen die ergens anders nauwelijks of niet te recht kunnen voor bijvoorbeeld kleine klussen in huis, formulieren invullen, ziekenhuisbegeleiding e.d.

Contact: 06-55231278 (9:00 – 18:00 uur). Email: franciscusgroep@gmail.com