Gewijzigd: 01-11-2023

Gemeenschapsopbouw kan omschreven worden als vorming, vernieuwing en versterking van groepen gelovigen. Het gaat dan niet enkel om een verzameling van individuele christenen, maar om een netwerk van relaties tussen gelovigen en groepen gelovigen. Gemeenschapsopbouw is dan aan de ene kant vrucht van verkondiging, viering en diaconie maar anderzijds juist de basis hiervan. In de parochie gaat het erom dat de evangelische boodschap van Jezus Christus wordt uitgedragen, gevierd en in de praktijk gebracht. Op deze wijze kan iets zichtbaar worden van het Rijk Gods.

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat de organisatie van de parochie aan herziening toe is. In onderstaand schema de nieuwe structuur weergegeven.

Kerkhofgroep
Een grote groep parochianen verrichten op afroep werkzaamheden rond het kerkgebouw en op de begraafplaats aan de Dorpstraat.
Contactpersoon:
René Gubbels, tel:043-4571929


Kerkpoetsgroep

Een groot aantal parochianen, met name dames, verzorgen met regelmaat het interieur van de kerk.
Begin 2023 zijn in totaal 42 dames actief betrokken en zijn verdeeld in een 7-tal groepen, die eens in de 4 tot 5 weken op dinsdagavond het interieur van de kerk verzorgen.
Op deze wijze wordt 3 tot 4 maal per jaar een beroep gedaan op deze vrijwilligers.
Coördinatoren:
Maria Bendermacher-Gubbels, tel:043-4571623

Processiecomité
Dit comité is verantwoordelijk voor de jaarlijkse processie. De Jonkheid heeft van oudsher een belangrijke rol in de organisatie van de processie.  De kapitein van de Jonkheid is tevens voorzitter van het processiecomité. De werkzaamheden m.b.t. de processie zijn verdeeld onder de leden van het comité. Zij bepalen naast het thema ook de route. Publicatie geschiedt via het contactblad.


Siergroep
Zij zorgen voor de versiering  van de kerk.


Werkgroep wegkruisen
Enkele parochianen onderhouden de wegkruisen en ook de calvaires op de beide kerkhoven. Hoewel het een zelfstandige groepering is, die formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de parochie opereert, is er incidenteel overleg met het parochiebestuur.


Contactraad

De contactraad bestaat uit afgevaardigden van alle Noorbeekse verenigingen, dus ook één afgevaardigde vanuit de parochie en is verantwoordelijk voor de uitgave van het maandelijkse Contactblad.
Het contactblad is een informatieblad waarin iedere burger en/of vereniging een artikel kan plaatsen.
Ook de parochie maakt gebruik van het Contactblad door er Parochieberichten te publiceren, het is voor de parochie het belangrijkste public relations orgaan.
Men kan het contactblad ontvangen nadat men aan het begin van het jaar het abonnementgeld heeft betaald. Het verspreidingsgebied is het dorp met de omliggende gehuchten. Belangstellenden buiten Noorbeek kunnen dit blad per post ontvangen. Het contactblad verschijnt elke eerste zaterdag van de maand.


Siergroep Kerstmis
Met Kerstmis zorgt deze groep voor het opzetten van de kerststal en een aparte versiering in de gehele kerk en de kapel. Ook bij bijzondere gelegenheden zorgen zij voor de versiering  van de kerk.


Algemene ondersteuning

Een andere groep vrijwilligers verrichten algemene ondersteuning aan parochiële werkzaamheden, zoals vervoer, drukwerk, genealogie, kalligrafie, administratie en onderhouden van de website.