Gewijzigd: 05-10-2018

Gemeenschapsopbouw kan omschreven worden als vorming, vernieuwing en versterking van groepen gelovigen. Het gaat dan niet enkel om een verzameling van individuele christenen, maar om een netwerk van relaties tussen gelovigen en groepen gelovigen. Gemeenschapsopbouw is dan aan de ene kant vrucht van verkondiging, viering en diaconie maar anderzijds juist de basis hiervan. In de parochie gaat het erom dat de evangelische boodschap van Jezus Christus wordt uitgedragen, gevierd en in de praktijk gebracht. Op deze wijze kan iets zichtbaar worden van het Rijk Gods.

De volgende besturen, groepen e.d. houden zich binnen onze parochie bezig met de gemeenschapsopbouw, te weten:
–    Contactraad
–    College van Collectanten
–    Werkgroep wegkruisen
–    Stichting Jeugd en Jongeren Werk Pandores
–    Werkgroep onderhoud kerk, kerkhof en pastorie
–    Werkgroep algemene ondersteuning
–    Werkgroep Interieurverzorging kerkgebouw
–    Jonkheid Sancta Brigida

 

Contactraad.
De contactraad bestaat uit afgevaardigden van alle Noorbeekse verenigingen, dus ook één afgevaardigde vanuit de parochie en is verantwoordelijk voor de uitgave van het maandelijkse Contactblad.
Het contactblad is een informatieblad waarin iedere burger en/of vereniging een artikel kan plaatsen.
Ook de parochie maakt gebruik van het Contactblad door er Parochieberichten te publiceren, het is voor de parochie het belangrijkste public relations orgaan.
Men kan het contactblad ontvangen nadat men aan het begin van het jaar het abonnementgeld heeft betaald. Het verspreidingsgebied is het dorp met de omliggende gehuchten. Belangstellenden buiten Noorbeek kunnen dit blad per post ontvangen. Het contactblad verschijnt elke eerste zaterdag van de maand.

Contactpersoon contactblad:
Erwin Debie, tel:043-4574961

Lid Contactraad namens de parochie:
Maria Bendermacher-Gubbels, tel:043-4571623

 

College van Collectanten.
De collectanten verzorgen de collectes in de kerk. Zij worden geworven en aangesteld door het kerkbestuur. In het contactblad worden de namen vermeld die in de betreffende maand verantwoordelijk zijn voor de collecte. De organisatie c.q. afstemming geschiedt door twee coördinatoren.

Coördinator:
Erwin Debie,      tel:043-4574961

 

Werkgroep wegkruisen.
Enkele parochianen onderhouden de wegkruisen en ook de calvaires op de beide kerkhoven. Hoewel het een zelfstandige groepering is, die formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de parochie opereert, is er incidenteel overleg met het kerkbestuur.

Contactpersoon:

 

Stichting Jeugd en Jongeren Werk Pandores
Stichting Jeugd en Jongeren Werk Pandores houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de jeugd en jongeren van Noorbeek. De stichting heeft ook een eigen site, www.pandores.nl

 

Werkgroep kerk, kerkhof en pastorie
Een grote groep parochianen verrichten op afroep werkzaamheden in de kerkelijke gebouwen en op het kerkhof.

Contactpersoon gebouwen:
René Gubbels, tel: 043-4571929

Contactpersoon begraafplaats:
René Gubbels, tel:043-4571929

 

Werkgroep algemene ondersteuning
Een andere groep vrijwilligers verrichten algemene ondersteuning aan parochiële werkzaamheden, zoals vervoer, drukwerk, genealogie, calligrafie, administratie en onderhouden van de website.

 

Werkgroep Interieurverzorging kerkgebouw
Een groot aantal parochianen, met name dames, verzorgen met regelmaat het interieur van de kerk.
Op 01 juli 2008 zijn in totaal 54 dames actief betrokken en zijn verdeeld in een 8-tal groepen, die eens in de twee weken op dinsdagavond het interieur van de kerk verzorgen.
Op deze wijze wordt 3 tot 4 maal per jaar een beroep gedaan op deze vrijwilligers.

Coördinatoren:
Maria Bendermacher-Gubbels, tel:043-4571623
José Houba, tel:043-4572102

Jonkheid Sancta Brigida
De jonkheid (de vereniging van ongehuwde mannen van Noorbeek) organiseert in samenspraak met het processiecomité de jaarlijkse sacramentsprocessie. Tevens is zij actief bij bepaalde gebeurtenissen en festiviteiten in de parochie, zoals bijvoorbeeld het traditionele denhalen en bij gouden huwelijken. Jonkheid Sancta Brigida is opgericht in 1634 en is daarmee een van de oudste verenigingen van Noorbeek. De Jonkheid heeft ook een eigen site, www.jonkheidnoorbeek.nl