Gewijzigd: 21-08-2020

De pastoor is, overeenkomstig de voorschriften van het kerkelijk recht, het hoofd van de parochie.
Hij heeft de supervisie en de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten in en van de parochiegemeenschap.
Enkele functies moet hij zelf of d.m.v. een andere priester uitoefenen, zoals het voorgaan in de eucharistie en het toedienen van de sacramenten.
Andere functies kan hij aan personen of groepen delegeren.
Enkele taken van de pastoor zijn:

  • Het directe persoonlijke contact met de parochianen op bijzondere momenten van het leven, als hierom gevraagd wordt.
  • Hij stimuleert en begeleidt de onderlinge zorg van de parochianen, die in de verschillende groepen   naar voren komen.
  • Hij bevordert en erkent de participatie van leken en hun aandeel in het pastoraal.
  • Hij is voorzitter van het kerkbestuur.

Omdat de pastoor ‘van buiten af’ benoemd wordt, is het goed dat binnen de parochie verantwoordelijken zijn voor de verschillende werkgebieden zowel voor de continuïteit als voor het voeling hebben en houden met de plaatselijke gemeenschap.

Periode vanaf 01 september 2020 tot heden
Het bisdom Roermond heeft per 01 september 2020 pastoor Paul Tervoort benoemd tot de nieuwe pastoor van het cluster Terlinden-Margraten.

Periode vanaf 06 januari 2008 tot 11 april 2020
Pastoor R. Graat is op 06 januari 2008 tijdens een speciale viering in Banholt officieel geïnstalleerd als pastoor voor de parochies in Banholt, Reijmerstok en Noorbeek.  Op 13 januari is hij in Noorbeek feestelijk ingehaald.
Op 11 april 2020 is pastoor René Graat overleden.

Periode van 1971 t/m 31 december 2007
Tijdens deze periode was pastoor Jo Sax pastoor van deze parochie.
Ter ere van zijn 50 jarig priester jubileum vond er op 27 augustus 2006 een speciale viering plaats.
In deze viering heeft pater Jan Hafmans in zijn preek een goed beeld geschetst over het functioneren van pastoor J. Sax als priester en ook in de ruim 36 jarige periode in Noorbeek, Preek jubileum Jo Sax 270806.