Gewijzigd: 02-04-2019

April
04-04 Donderdag 20.00 uur Catechetisch Beraad
11-04 Donderdag 19.30 uur Bijeenkomst bisdom m.b.t. AVG
16-04 Dinsdag   20.00 uur Bijeenkomst penningmeesters in Gulpen

Mei
02-05 Donderdag 20.00 uur bijeenkomst cluster Terlinden
06-05 Maandag   19.30 uur Parochiebestuur
17-05 Vrijdag   20.00 uur Ouderavond Communiekinderen
27-05 Maandag   19.45 uur Liturgisch Beraad

Juni
17-06 Maandag   20.00 uur Pastoraal Overleg

Juli
02-07 Dinsdag   19.30 uur Kerkbestuur federatie Terlinden-Margraten

Augustus

September 2019
26-09 Donderdag 20.00 uur Catechetisch Beraad