Kerkbijdrage 2021

Parochianen die jaarlijks de kerkbijdrage betalen, zullen in januari wederom een brief met folder ontvangen met de uitnodiging om ook in 2021 onze parochie financieel te ondersteunen. Brief kerkbijdrage 2021 versie 04-01-2021, en folder kerkbalans 2021.

Mocht U geen brief hebben ontvangen, maar wel uw betrokkenheid bij onze parochie willen uitdrukken, dan kunt U uw financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL94 RABO 0137 2001 10 ten name van R.K. Kerkbestuur Noorbeek met vermelding van uw adres.
Het richtbedrag voor 2021 is € 110,-, gelijk aan voorgaande jaren.

Indien U over een periode van 5 jaar of langer een kerkbijdrage doet, dan kunt U jaarlijks het totale bedrag aftrekken van uw inkomstenbelasting.
Hiervoor dient U dit formulier in te vullen, Format overeenkomst periodieke gift in geld vanaf 2016
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Jan Rosing via info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl of telefoon 043-4571968.