Vieringen 25 en 26 december volgeboekt
23 december 2020: Op de eerste en tweede kerstdag zijn de vieringen volgeboekt.

De parochianen die zich hebben aangemeld, zullen vanaf de voordeur van de kerk worden begeleid naar hun gereserveerde plaats.
We vragen om hun aanwijzingen op te volgen, zodat een ieder op een veilige wijze de viering kan bijwonen.

 

 

Vieringen op 24 december afgelast
18 december 2020:  Op 17-12-2020 hebben vertegenwoordigers van de cluster-parochies besloten om conform het besluit van de bisschoppenconferentie geen vieringen te houden op 24 december a.s.. Voor meer informatie zie website van cluster Terlinden. https://www.clusterterlinden.nl/2020/12/18/geen-vieringen-op-24-december-2020/

 

 

Aanmelden voor de Heilige missen met Kerstmis
6 december 2020: Vanwege de verwachte drukte met Kerstmis zullen we gaan werken met aanmelding om de vieringen rond de kerstdagen bij te wonen. Dit geldt dus voor de missen op 24, 25, 26 en 27 december. U kunt deze vieringen dus alleen bijwonen als u bent aangemeld.

De mis van 19.00 uur op kerstavond 24 december zal in het teken staan van onze jongeren. Het zal gezien de Corona-maatregelen niet mogelijk zijn om onze traditionele gezinsviering te houden op dit tijdstip, maar de viering zal wel gericht zijn op onze jeugd. Ouders met kinderen zijn dus in het bijzonder welkom in deze viering. Wij zullen ouders met kinderen dan ook voorrang verlenen in deze mis. De mis heeft geen intenties.
Het opgeven om deel te nemen aan een van de vieringen met de kerstdagen kan bij voorkeur via mail: info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl. Heeft u geen internet dan kan het ook telefonisch bij Mariet Pricken-Hupperichs: 043-4572393. Wilt u s.v.p. aangeven met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn en daarbij kinderen die nog op de lagere school zitten apart vermelden?
Om een en andere goed te kunnen regelen willen we u vragen om uiterlijk 15 december uw reserveringen voor de kerstvieringen door te geven.

 

 

Corona-maatregelen in de kerk
6 december 2020: De maatregelen zien er momenteel als volgt uit:

In de kerk proberen wij het zo te plannen met intenties dat er niet meer aanwezigen zijn dan 30-40 personen. Dit zijn dan de aanwezigen die we benaderen in verband met de intenties, aangevuld met de vaste bezoekers van de missen. Vooraf reserveren is in het algemeen dus niet nodig.
Voor uitvaarten is er een verruiming naar 100 aanwezigen. Gezien de verplichte afstand van 1,5 meter, betekent dit in onze kerk maximaal ongeveer 70 aanwezigen. Wij zullen contact opnemen met de familie van de overledenen om dit goed te plannen.
In alle gevallen geldt dat bezoekers worden geregistreerd bij binnenkomst. Een mondmasker is verplicht en u wordt verzocht dit op te houden gedurende de viering, uitgezonderd tijdens het uitreiken van de communie.

 

 
Plannen van een gesprek met pastoor Tervoort
6 december 2020: Pastoor Tervoort zou natuurlijk veel meer dan nu mogelijk is met parochianen in contact willen komen. Hij zou graag spontaan bij mensen binnen lopen om te vragen hoe het gaat, bijvoorbeeld bij onze zieken of bij parochianen die anderszins steun kunnen gebruiken. Echter, gezien de huidige situatie doet hij dat liever niet zonder afspraak. Mocht u prijs stellen op een bezoek van de pastoor, of wenst u de Communie der zieken te ontvangen, dan kunt u altijd contact met hem opnemen: telefoonnummer is 043-4571221 of mobiel: 06-12629130.

 

Tarieven voor misstipendia en begraafplaats 2021
28 november 2020: Het bisdom Roermond heeft voor 2021 enkele tarieven voor misstipendia verhoogd.

Het parochiebestuur heeft op 26-11-2020 besloten om de tarieven voor de misstipendia en begraafplaats t.o.v. 2020 niet te verhogen, Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2021

 

 

Uitzending Allerzielenviering 1 november
30 oktober 2020: A.s. zondag is om 15.00 uur de Allerzielenviering in onze kerk. Helaas mogen maar 30 personen aanwezig te zijn. Deze 30 personen zijn inmiddels benaderd om aanwezig te zijn. De viering is dan ook een besloten bijeenkomst.

Om het voor de andere parochianen mogelijk te maken om toch stil te staan bij Allerzielen wordt deze “live” op internet uitgezonden. U kunt dit doen om vanaf 14.45 uur te klikken op: Uitzending Allerzielenviering

 

 

Vieringen in de kerk vanaf 17-10-2020
17-10-2020: Vanwege de nieuwe maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus terug te dringen zullen wij de komende tijd ook in onze kerk enkele aanpassingen moeten doen.

Wij zullen het aantal kerkgangers voor elke viering zo goed mogelijk inschatten door contact te hebben met de families voor wie in de mis een intentie wordt opgedragen. Afhankelijk van het aantal intenties en het verwachte aantal familieleden spreken we dan af hoeveel familieleden voor de betreffende intentie aanwezig kunnen zijn.

Op deze wijze zorgen wij ervoor dat ook de vaste kerkgangers de vieringen kunnen bijwonen. Het aantal aanwezigen reguleren wij daarmee tot een veilig aantal van 30 aanwezigen. Aan de kerkdeur zullen wij de aanwezigen registreren en is er gelegenheid tot desinfecteren van de handen.

In alle vieringen vragen wij de aanwezigen vanaf nu tot anders wordt besloten een mondkapje te dragen. Tijdens de communie-uitreiking mag dit tijdelijk worden afgedaan.
Bijgaande brief is rond 23-10-2020 huis aan huis verspreid, Brief aan bewoners Noorbeek mbt corona.

 

 

Allerzielenviering
17 oktober 2020: De Allerzielenviering op 1 november is alleen toegankelijk voor familieleden van de overledenen in het afgelopen jaar. Het aantal aanwezigen per familie wordt vooraf overlegd.

I.v.m. de nieuwe voorschriften zal het aantal aanwezigen worden teruggebracht tot maximaal 30 personen.

De aanwezigen worden verzocht om tijdens de Allerzielenviering een mondkapje te dragen.

Er zal dit jaar géén gezamenlijke zegening van de graven zijn op het kerkhof na de Allerzielenviering. Pastoor Tervoort zal ’s morgens de graven op het kerkhof zegenen en wij vragen aan allen om gespreid over de dag het kerkhof te bezoeken zodat iedereen dit kan doen op een veilige manier.

 

 

Allerzielenviering op 1 november: alleen voor de families van overledenen in 2020
4 oktober 2020: Op 1 november om 15.00 uur is zoals gebruikelijk de Allerzielenviering. Vanwege het beperkte aantal plaatsen in de kerk willen we deze viering uitsluitend reserveren voor de familieleden van de overledenen van 2020. Wij zullen deze families vooraf benaderen en de plaatsen in de kerk vooraf vastleggen.

Vanzelfsprekend is het wel mogelijk om onze overledenen te herdenken op het kerkhof. Vanaf 15.45 uur vindt hier de herdenking plaats met gebed en zegening van de graven. Wij moeten wel aan alle aanwezigen vragen de 1,5 meter afstand te bewaren. Dit betekent dat maar enkele familieleden gelijktijdig bij het graf van een overledene kunnen staan. Wij willen iedereen dan ook vragen om hier rekening mee te houden door als familie niet allemaal gelijktijdig bij een graf te gaan staan, maar afwisselend en om, als u niet bij het graf staat, een plaats op het kerkhof te kiezen waar ruimte is.

Op deze manier kunnen we toch gezamenlijk de eer bewijzen aan onze overledenen. Mocht u de drukte willen vermijden dan is het natuurlijk ook mogelijk om op een ander moment op deze dag het kerkhof te bezoeken.
(tekst ook in contactblad maand Oktober 2020)

 

 

H. Missen in Oktober en November
4 oktober 2020: In de komende maanden beginnen we weer met Misintenties in de H. Missen. Ook in de komende maanden zullen we echter rekening moeten houden met de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

Dit betekent dat wij zo waar nodig het aantal parochianen inplannen dat vanwege een misintentie een viering bij wil wonen en een bepaald aantal plaatsen voor hen in overleg reserveren in de kerk.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook vaste kerkgangers een plaats hebben in de kerk voor hun wekelijkse viering. Met deze maatregelen proberen we elke week ervoor te zorgen dat de kerk goed gevuld is, zonder dat we parochianen moeten teleurstellen.
(tekst ook in contactblad maand Oktober 2020)

 

 

Welkomstwoord voor pastoor Tervoort in de viering van 13 september
4 oktober 2020:          Welkom beste pastoor Tervoort, welkom beste parochianen.

Wij zijn hier vandaag voor wat in feite een feestelijk samenzijn is. Maar de reden dat wij hier vandaag zijn en ook de reden dat wij hier vandaag maar met een beperkt aantal parochianen zijn, heeft natuurlijk ook alles te maken met het virus dat ons al een half jaar in de greep houdt en dat op paaszaterdag pastoor Rene Graat van ons heeft weggenomen.Vandaag staat in het teken van ons welkom aan pastoor Tervoort. Wij zijn erg blij dat het bisdom zo snel een pastoor heeft gevonden voor onze federatie en wij zijn pastoor Tervoort dankbaar dat hij gehoor heeft gegeven aan de vraag van het bisdom om naar deze dorpen in het zuiden te komen.Gisteren bent u aangesteld als moderator van de federatie Terlinden-Margraten en als pastoor van de drie parochies van cluster Terlinden. Binnenkort komt Scheulder daar nog als vierde parochie bij.

Bij het contact met het bisdom hebben we een profielschets opgesteld van het type pastoor die wij graag als vervanger wilden hebben. Een ervaren pastoor die sterk is in zijn geloof maar tegelijk ook het geloof langs de menselijke maat kan leggen. Iemand die tussen de mensen staat, die niet te snel over iemand oordeelt en die waarde hecht aan de tradities en aan het verenigingsleven die in deze parochies belangrijk zijn.

Wij hebben begrepen dat hierna door Bisschop en Vicaris snel een conclusie is getrokken: dat moet pastoor Paul Tervoort zijn. Wij prijzen ons gelukkig dat het bisdom toen heeft besloten deze vraag aan u te stellen en dat u daar ook ja op hebt gezegd. Wij hebben in de afgelopen maanden, en ook heel goed bij uw afscheid kortgeleden, kunnen zien dat u geliefd was in uw parochies Boshoven en Laar en het zal voor u niet eenvoudig zijn geweest gehoor te geven aan de vraag die u gesteld werd. Wellicht was één voordeel daarbij dat u weer terugkwam in de richting van uw wortels in Heerlen en Heer.

U zult in de afgelopen maanden gemerkt hebben dat deze parochie trots is, op zijn dorp, zijn omgeving, op de verenigingen, op deze kerk, op de patroonheilige St. Brigida, op de Bronkprocessie en andere tradities en natuurlijk op de Brigida-den, die sinds 1634 wordt gehaald. Ook in Noorbeek kennen we de uitdaging van de vergrijzing van de vaste kerkgangers op zondag maar tradities die geworteld zijn in kerk en geloof, zoals de Brigida-den, het Brigidafeest en de Bronkprocessie leven als nooit tevoren. Die wil om één gemeenschap te zijn leeft hier zonder twijfel en de kerk is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Trots zijn wij ook op onze parochie-organisatie. U heeft al gemerkt dat wij pastoor René Graat nog vaak zullen noemen maar ook zijn voorganger, pastoor Jo Sax gedenken wij nog steeds. Pastoor Sax had de visie in de jaren ‘80 van de vorige eeuw om te beginnen met het schetsen en bouwen van een parochie-organisatie waarin catechese, liturgie en diaconie een plaats hebben. Pastoor René Graat heeft die schets verder ingekleurd door handen en voeten te geven aan het geloof en hij heeft gebouwd aan de samenwerking in cluster Terlinden. Het resultaat hiervan is dat deze parochie nu werkt met een organisatie van 140 vrijwilligers.

Wij hopen en vertrouwen dat dit voor u een basis is om verder aan te bouwen op uw eigen manier. Wij hebben u inmiddels leren kennen als iemand die, naast de eerdergenoemde kenmerken zeker ook, en gelukkig maar, een eigen kijk heeft op zaken. Maar als we u horen zeggen dat u zich bij moeilijke vragen altijd één vraag stelt: “wat zou Jezus doen in deze situatie?”  dan kunnen wij alleen maar alle vertrouwen hebben op een mooie samenwerking.

Het parochiebestuur
(tekst ook in contactblad maand Oktober 2020)

 

Pastoor Tervoort geïnstalleerd in onze parochies
4 oktober 2020: Wij zijn verheugd dat pastoor Tervoort op 12 september is geïnstalleerd in ons cluster Terlinden en de parochie Scheulder. Inmiddels hebben wij al diverse mooie vieringen achter de rug. De installatiemis van pastoor Tervoort en de mis van de 1e Heilige Communie waren alleen op uitnodiging bij te wonen maar desondanks waren het mooie vieringen en het mooie weer op beide dagen droeg bij aan twee mooie gebeurtenissen in de parochie.

Wij willen alle verenigingen bedanken voor hun bijdrage bij de installatiemis van pastoor Tervoort op 13 september. De gezamenlijke tocht naar de kerk onder begeleiding van een gecombineerde drumband van Schutterij en Harmonie, de muziek van onze harmonie en de erehaag van de verenigingen op de Pley waren prachtig. De mis zelf was mooi opgeluisterd door muziek van het koor op CD en daarnaast door enkele liederen live gezongen door Renate, de dirigente van ons koor. Veel complimenten waren er ook voor de mooie preek van pastoor Tervoort. Deze was veel parochianen uit het hart gegrepen en het was een mooie eerste kennismaking met zijn beleving van het geloof. Na de mis was er nog een gezellig samenzijn bij de kerk, en de kennismaking met de pastoor, geleid door Erwin de Bie. Dank ook aan de leden van de Jonkheid voor alle steun rond deze viering en de mooie versiering, samen met onze kosters, in en rond de kerk.
(tekst ook in contactblad maand Oktober 2020)

 

Openingstijden kerk en Brigida kapel
19 augustus 2020: De kerk is vanaf Pasen tot 01 november het hele jaar open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Vanaf 01 november tot Pasen is de kerk alleen open op de zaterdagen, zondagen, kerstdagen en nieuwjaar.

De kapel is het hele jaar van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend.

 

Pastoor Tervoort (65) nieuwe pastoor van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok
28 juni 2020: Pastoor P.N. Paul Tervoort (65) wordt de nieuwe pastoor van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok. Hij wordt de opvolger van pastoor René Graat, die in april jl. aan Covid-19 is overleden.

Pastoor Tervoort is thans 12 jaar pastoor in Weert, Boshoven en Laar. Hij groeide op in Heerlen, woonde lange tijd in Heer, bezocht de sociale academie in Sittard en werkte daarna twaalf jaar in een kinderbeschermingsinternaat in Maastricht. In 1989 besloot hij dat priester wilde worden, waarna hij in 1995 werd gewijd. Vervolgens werd hij benoemd tot kapelaan in een parochie bij Oldenzaal (Twente). In 1999 werd hij pastoor van de zes parochies in de Achterhoek, en later van negen parochies in Twente. Hij wilde graag als priester werken in Limburg en aartsbisschop Eijk stemde in met overplaatsing naar het bisdom Roermond, waarna hij op 1 juni 2008 pastoor werd in Weert c.a.

In een bespreking tussen kerkbestuur, parochiebesturen en pastoor Tervoort is unaniem besloten dat hij beantwoordt aan het profiel dat de parochies aan het bisdom hadden aangeboden. Daarin werd gevraagd om een moderne katholiek met goede contactuele eigenschappen die midden tussen de mensen staat en die een goed gevoel heeft voor de lokale tradities.

Pastoor Tervoort zal tevens worden benoemd tot moderator van de parochie Margraten (die eveneens deel uit maakt van de parochiefederatie Terlinden-Margraten) alsmede van de parochie Scheulder (zodra deze zich bij de federatie zal hebben aangesloten). Pastoor Tervoort zal functioneren als voorzitter van het kerkbestuur in deze federatie.

Pastoor Tervoort zal zijn werkzaamheden aanvangen begin september 2020. Het kerkbestuur- en de parochiebesturen gaan zijn komst voorbereiden en zien uit naar de samenwerking met hem.

 

 Tekst uitvaartdienst pastoor R. Graat op 18 april 2020
22 april 2020: Op zaterdag 18 april 2020 vond in Banholt de uitvaartdienst plaats van onze pastoor, helaas waren maar een beperkt aantal mensen aanwezig i.v.m. de corona maatregelen.

De uitvaartdienst is opgedragen door pastoor Frits Janssen van de Margarita parochie te Margraten, hij heeft de tekst van de uitvaartdienst beschikbaar gesteld,  begrafenisdienst van René Graat 18 april 2020. 
Tijdens de uitvaartdienst heeft pastoor Frits Janssen een brief voorgelezen van bisschop Harrie Smeets van het bisdom Roermond. Deze brief is te lezen op de website van het cluster Terlinden, https://www.clusterterlinden.nl/cluster-nieuws/

 

Brief cluster Terlinden m.b.t. begrafenis pastoor R. Graat
16 april 2020: Deze week is in Banholt, Noorbeek en Reijmerstok huis aan huis ’n brief bezorgd van de drie parochiebesturen m.b.t. de begrafenis van onze pastoor komende zaterdag, Brief Pastoor Graat 3.3

U kunt ook uw herinneringen ook plaatsen op https://www.memori.nl/gedenkplaats/pastoor-rene-graat
Er is ook gelegenheid tot een online rouwbezoek, hiervoor gaat U naar http://www.walpot.net/crematorium/dienst-bekijken en vul hier de code 7A5D2AB3 in.
 
 
Begrafenis pastoor Rene Graat
13 april 2020:
                                                                                                                                     RUST ZACHT
Pastoor Rene Graat MHMWij kunnen nog moeilijk aan het idee wennen en misschien nog moeilijker is het, om te accepteren dat pastoor Graat niet meer bij ons is.Waar onze moedige pastoor zoveel gevaren heeft getrotseerd in zijn loopbaan zag hij, en wij met hem, dit gevaar niet aankomen.Wij putten er troost uit, dat hij zelf een rotsvast vertrouwen had, dat “Hij daarboven” dit tijdstip voor hem heeft bepaald.De voorbereidingen voor een waardig afscheid in zijn parochies zijn in volle gang. De maatregelen die nu van kracht zijn beperken ons natuurlijk in de mogelijkheden dat op gepaste wijze te doen.Zaterdag 18 april is om 11.00 de uitvaartdienst in Banholt. Dit zal een sobere dienst zijn met 30 aanwezigen, met name familieleden. Voorafgaande aan de dienst zullen de 4 Jonkheden pastoor Graat met paard en wagen begeleiden door zijn 3 parochies waarbij uiteraard ook Terlinden wordt bezocht. We moeten hier wel nog het voorbehoud maken dat deze tocht moet voldoen aan de veiligheidsregels.Verdere informatie ontvangt u de komende dagen. De familie zal met de begrafenisondernemer Walpot zorgen voor een digitaal condoleance register, waar ook een filmpje met favoriete muziek en foto’s van pastoor Graat te zien zullen zijn. Als u een rouwkaart voor de familie wilt afgeven, dan kan dat in de kerk in Reijmerstok, de kapel in Noorbeek en de pastorie in Banholt.Wij willen parochianen vragen om vanaf nu tot en met de dag van de begrafenis halfstok te vlaggen.Parochiebesturen van Cluster Terlinden

Gezondheidstoestand pastoor R. Graat

26 maart 2020:

11-04-2020 – Pastoor Rene Graat is hedenmiddag om 13.30 uur in het ziekenhuis te Maastricht overleden.

31-03-2020 – Vanaf 31 maart zal op de website van het cluster Terlinden informatie worden gedeeld over de gezondheidstoestand van onze pastoor. Op deze wijze hopen we alle parochianen in Banholt, Reijmerstok en Noorbeek op de hoogte te houden.
De informatie op de website cluster Terlinden is te bereiken via https://www.clusterterlinden.nl/cluster-nieuws/

26-03-2020 – Op 26 en 27 maart is huis aan huis in Noorbeek en bijbehorende gehuchten een brief bezorgd m.b.t. de gezondheidstoestand van onze pastoor R. Graat. In deze brief is ook een gebed toegevoegd om voor hem te bidden. Voor meer informatie zie Brief aan parochianen

 

Gezegende palmtakjes
20 maart 2020: Pastoor Graat zal in het weekeinde van Palmpasen in elke parochiekerk in aanwezigheid van een koster de palmtakjes zegenen.
In de St. Brigidakerk kunnen deze worden afgehaald op Palmzondag 5 april 2020, vanaf 11:00 uur.
De gezegende palmtakjes liggen in het portaal achter in de kerk.

 

Update stand van zaken corona virus
20 maart 2020: In deze hectische tijd is het belangrijk om iedereen van de juiste informatie te voorzien. Daar onze pastoor ook veel te regelen heeft in de parochies van Banholt en Reijmerstok zal alle informatie m.b.t. vieringen ed te vinden zijn op de website van cluster Terlinden. Deze is te bereiken via de button “Terlinden”hierboven. Daarnaast heeft pastoor R. Graat op 20-03-2020 een brief opgesteld op welke wijze we samen de komende tijd door zullen komen,  https://www.clusterterlinden.nl/2020/03/20/corona-virus-en-pasen/ 
 
 
Gevolgen corona virus
13 maart 2020: Vandaag, 13-03-2020, ontvingen we ’n brief van het bisdom Roermond waarin wordt medgedeeld dat de vieringen op de zaterdagavond en de zondag tot en met 31 maart worden afgelast. De vieringen op zondag 15 maart om 11.00 uur, zaterdag 21 maart om 19.00 uur en zondag 29 maart om 11.00 uur zullen dus niet doorgaan. Voor meer informatie verwijzen we U naar de brief van het bisdom, 2020-03-12_Persverklaring_Bisschoppen_ivm_corona def
 
 

Gebed St. Brigida
6 maart 2020: In de hoogmis op 01-02-2020 las de pastoor zowel in het Engels als in het Nederlands een gebed voor ter ere van Sint Brigida, prayer to saint Brigid

 

Kerkbijdrage 2020
6 februari 2020: Alle parochianen die jaarlijks de jaarlijks Kerkbijdrage betalen hebben in januari een brief ontvangen met de uitnodiging de kerkbijdrage van 2020 over te maken.  Kerkbijdrage 2020 – definitief 19-12-19   Voor meer informatie:   https://kerkbalans.nl/
Mocht U geen brief hebben ontvangen, maar wel uw lidmaatschap van onze parochie willen uitdrukken door de jaarlijkse bijdrage over te maken, dan kan dat natuurlijk graag.
Het rekeningnummer is NL94 RABO 01372 0001 10 ten name van parochie St. Brigida Noorbeek.
Het bedrag dat de parochies in Limburg als een richtlijn voor de Kerkbijdrage hanteren is 110€. Met deze bijdrage geeft U aan lid te willen zijn van onze kerkgemeenschap. Daarnaast betekent deze jaarlijkse bijdrage ook dat u geen kosten betaalt voor huwelijks- en begrafenisvieringen in uw gezin.
Wilt U bij betaling van de bijdrage s.v.p. naam en adres vermelden?Het parochiebestuur(tekst in contactblad februari 2020)
 Tarieven 2020 voor misstipendia en begraafplaats
15 november 2019: Het bisdom Roermond heeft de tarieven voor mis stipendia niet verhoogd, zie voor meer informatie Mis stipendia 2020

Daarnaast heeft het parochiebestuur eveneens de tarieven voor de begraafplaats in 2020 niet verhoogd, zie overzicht tarieven mis stipendia en grafrechten op Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2020