Gewijzigd: 31-03-2023

‘Ik zal er zijn voor jou’, zegt God, ‘elke dag opnieuw’.
Een prachtige uitspraak die vertrouwen wekt. Maar ook een uitnodiging aan ons allemaal om in de voetsporen van zijn zoon Jezus Christus te treden.
En wie wil er nu geen ‘goed mens’ zijn. Gaat dat vanzelf of vinden we daarvoor ook de bouwstenen in ons geloven? Catechese helpt ons bij deze zoektocht en reikt ons de ankers voor een gelovige verdieping.

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat de organisatie van de parochie aan herziening toe is. In onderstaand schema de nieuwe structuur weergegeven.

Doop
Ter voorbereiding op het doopsel van hun kindje bespreken de ouders – samen met de pastoor de doopviering en wat dit voor hen en voor hun kindje betekent. De wijze waarop invulling aan de viering wordt gegeven, de oude gebruiken en de teksten die daarbij worden gebruikt passeren de revue.
De voorbereiding en de begeleiding zijn in handen van enkele dames uit onze parochie die al eerder de doop van hun eigen kindje mochten meemaken.

Communie
De voorbereiding van het communiefeest voor de communicantjes wordt verzorgd door de pastoor samen met de Gezinswerkgroep.  Ook de ouders worden bij het project betrokken. Bij iedere bijeenkomst horen namelijk opdrachten waaraan ook deels samen met de ouders thuis kan worden gewerkt.

Vormsel
Het heilig vormsel wordt jaarlijks toegediend aan de kinderen van groep 8, samen met de kinderen van Banholt en Reijmerstok. Ter voorbereiding op het feest zal de pastoor aan de kinderen tijdens een aantal bijeenkomsten over het aankomende vormsel en de betekenis uitleg geven.

Huwelijk
Ter voorbereiding op hun kerkelijk huwelijk zijn de aankomende bruidsparen te gast bij de pastoor. Daarbij bespreken zij hun overwegingen om ‘voor de kerk’ te trouwen en wat hun geloven daarbij betekent. Uiteraard komt ook de inhoud van de huwelijksmis aan de orde.

Ziekenzalving