Liturgische vorming voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden.

Zoals al is aangekondigd, zullen er vijf vormingsavonden worden georganiseerd.
De data en de tijden staan hieronder:

Di 14 november:De Eucharistieviering en haar opbouw    Patronaat Banholt

Di 12 december:Het Kerkelijk Jaar                                      Patronaat Banholt

Do 11 januari:De inrichting van de kerk                              Gemeenschapshuis Scheulder

Do 07 maart:De Bijbel en zijn opbouw                                Gemeenschapshuis Scheulder

Di 09 april:De lezingen in het Kerkelijk Jaar                       Patronaat Banholt

De avonden duren van 19.30 tot 21.00 uur.

Gaarne aanmelden per mail:  info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl
Het is vooral bedoeld voor alle vrijwilligers, zoals kosters, lectoren, acolieten, collectanten, voorgangers in Woco’s, Avondwakes en bestuurders.
Tevens is het een mooie gelegenheid om de vrijwilligers van onze andere dorpen te ontmoeten!
Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden.

Allen Welkom !
Namens het Pastorale Team,
pastoor Tervoort