Geen reserveringen meer voor de mis op 01 februari 2021

De St. Brigida viering op maandag 01 februari is volgeboekt. Alle beschikbare plaatsen zijn inmiddels gereserveerd voor degene die zich de afgelopen periode hebben aangemeld.

Kerkbijdrage 2021

Parochianen die jaarlijks de kerkbijdrage betalen, zullen in januari wederom een brief met folder ontvangen met de uitnodiging om ook in 2021 onze parochie financieel te ondersteunen. Brief kerkbijdrage 2021 versie 04-01-2021, en folder kerkbalans 2021.

Mocht U geen brief hebben ontvangen, maar wel uw betrokkenheid bij onze parochie willen uitdrukken, dan kunt U uw financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL94 RABO 0137 2001 10 ten name van R.K. Kerkbestuur Noorbeek met vermelding van uw adres.
Het richtbedrag voor 2021 is € 110,-, gelijk aan voorgaande jaren. Lees meer

Aanmelden voor de mis op 1 februari 2021

Voor de St. Brigida-viering  op maandag 1 februari is er traditioneel veel belangstelling en er zijn de nodige misintenties. We moeten daarom op deze dag werken met inschrijving. Als u de mis wil bijwonen stuur dan een mail naar info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl  of neem contact op met Mariet Pricken-Hupperichs (043-4572393). Zonder inschrijving kunt u deze mis niet bijwonen.

In de maand januari is er voor de andere vieringen geen inschrijving nodig. Wij overleggen met de parochianen die misintenties laten doen over het aantal aanwezigen en zorgen dat er voldoende plaats blijft voor de vaste bezoekers van de vieringen.

Nieuwjaarswensen 2021

I.p.v. de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het paviljoen wensen de voorzitters van de verenigingen van Noorbeek via een videoboodschap hun gelukwensen aan een ieder.
Ook pastoor Tervoort wenst in zijn persoonlijk video boodschap iedereen een gelukkig en gezond 2021. Facebook

Helaas blijkt dat voor het bekijken van de video’s op Facebook, men eerst moet inloggen. We hebben beide video’s nu gedownload naar deze website.

Video van onze pastoor,

Video van de voorzitters

Vieringen 25 en 26 december volgeboekt

Op de eerste en tweede kerstdag zijn de vieringen volgeboekt.
De parochianen die zich hebben aangemeld, zullen vanaf de voordeur van de kerk worden begeleid naar hun gereserveerde plaats.
We vragen om hun aanwijzingen op te volgen, zodat een ieder op een veilige wijze de viering kan bijwonen.

Vieringen op 24 december afgelast

Op 17-12-2020 hebben vertegenwoordigers van de cluster-parochies besloten om conform het besluit van de bisschoppenconferentie geen vieringen te houden op 24 december a.s.. Voor meer informatie zie website van cluster Terlinden. https://www.clusterterlinden.nl/2020/12/18/geen-vieringen-op-24-december-2020/

Aanmelden voor de Heilige missen met Kerstmis

Vanwege de verwachte drukte met Kerstmis zullen we gaan werken met aanmelding om de vieringen rond de kerstdagen bij te wonen. Dit geldt dus voor de missen op 24, 25, 26 en 27 december. U kunt deze vieringen dus alleen bijwonen als u bent aangemeld.
De mis van 19.00 uur op kerstavond 24 december zal in het teken staan van onze jongeren. Het zal gezien de Corona-maatregelen niet mogelijk zijn om onze traditionele gezinsviering te houden op dit tijdstip, maar de viering zal wel gericht zijn op onze jeugd. Ouders met kinderen zijn dus in het bijzonder welkom in deze viering. Wij zullen ouders met kinderen dan ook voorrang verlenen in deze mis. De mis heeft geen intenties.
Het opgeven om deel te nemen aan een van de vieringen met de kerstdagen kan bij voorkeur via mail: info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl. Heeft u geen internet dan kan het ook telefonisch bij Mariet Pricken-Hupperichs: 043-4572393. Wilt u s.v.p. aangeven met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn en daarbij kinderen die nog op de lagere school zitten apart vermelden?
Om een en andere goed te kunnen regelen willen we u vragen om uiterlijk 15 december uw reserveringen voor de kerstvieringen door te geven.

Corona-maatregelen in de kerk

De maatregelen zien er momenteel als volgt uit:
In de kerk proberen wij het zo te plannen met intenties dat er niet meer aanwezigen zijn dan 30-40 personen. Dit zijn dan de aanwezigen die we benaderen in verband met de intenties, aangevuld met de vaste bezoekers van de missen. Vooraf reserveren is in het algemeen dus niet nodig.
Voor uitvaarten is er een verruiming naar 100 aanwezigen. Gezien de verplichte afstand van 1,5 meter, betekent dit in onze kerk maximaal ongeveer 70 aanwezigen. Wij zullen contact opnemen met de familie van de overledenen om dit goed te plannen.
In alle gevallen geldt dat bezoekers worden geregistreerd bij binnenkomst. Een mondmasker is verplicht en u wordt verzocht dit op te houden gedurende de viering, uitgezonderd tijdens het uitreiken van de communie.

Plannen van een gesprek met pastoor Tervoort

Pastoor Tervoort zou natuurlijk veel meer dan nu mogelijk is met parochianen in contact willen komen. Hij zou graag spontaan bij mensen binnen lopen om te vragen hoe het gaat, bijvoorbeeld bij onze zieken of bij parochianen die anderszins steun kunnen gebruiken. Echter, gezien de huidige situatie doet hij dat liever niet zonder afspraak. Mocht u prijs stellen op een bezoek van de pastoor, of wenst u de Communie der zieken te ontvangen, dan kunt u altijd contact met hem opnemen: telefoonnummer is 043-4571221 of mobiel: 06-12629130.

Tarieven voor misstipendia en begraafplaats 2021

Het bisdom Roermond heeft voor 2021 enkele tarieven voor misstipendia verhoogd.
Het parochiebestuur heeft op 26-11-2020 besloten om de tarieven voor de misstipendia en begraafplaats t.o.v. 2020 niet te verhogen, Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2021