Gewijzigd: 04-01-2020
Agenda komende periode:
(Voor ‘n uitgebreider overzicht klikt U
op de button Agenda)

Vieringen:

Zondag 12 januari 
09.30 uur Hoogmis

Zaterdag 18 januari
19.00 uur Hoogmis

Zondag 26 januari
09.30 uur Hoogmis

Zaterdag 01 februari
11.00 uur Hoogmis, feest St. Brigida

Zondag 02 februari
11.00 uur Hoogmis, Maria Lichtmis

Maandag 03 februari
19.00 uur Leesmis

Zaterdag 08 februari
19.00 uur Hoogmis

Zondag 16 februari
09.30 uur Hoogmis

Zaterdag 22 februari
19.00 uur Carnavalsmis

Woensdag 26 februari
19.00 uur Gebedsdienst, As woensdag


Werkgroepen

Maandag 27 januari
19.30 uur Parochiebestuur

Donderdag 30 januari
20.00 uur Ouderavond communiekinderen

Maandag 03 februari
19.30 uur Liturgisch Beraad

 

Wijziging in het opgeven en beheren van de misintenties.

Na 13 jaar zal Irene Gubbels-Huntjens deze maand haar werk als beheerder van de misintenties beëindigen. De eerste 12 jaar heeft Irene het werk gedaan als lid van het Kerkbestuur. Dit laatste jaar heeft Irene het werk nog voortgezet totdat er een opvolger was. Wij willen Irene van harte bedanken voor de prettige en consciëntieuze wijze waarop zij dit werk al deze jaren heeft uitgevoerd!

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Mariet Pricken-Hupperichs per 1 februari 2019 deze rol zal overnemen. Zij zal met deze rol ook deel uit gaan maken van ons Parochiebestuur. De contactgegevens van Mariet vindt u onder het kopje met de contactgegevens van de Parochie. Wij wensen Mariet een prettige tijd in het Parochiebestuur toe.

Het Parochiebestuur
(dit artikel is eveneens gepubliceerd in het Contactblad januari 2019)

Misstipendia en tarieven begraafplaats 2019

Het bisdom Roermond heeft onlangs de Misstipendia voor 2019 vastgesteld. Het parochiebestuur heeft in haar vergadering op 24-09-2018 hierop 1 wijziging aangebracht. Deze wijziging betreft de bijdrage  voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochie. De tarieven voor de begraafplaats zijn t.o.v. de voorgaande jaren niet gewijzigd. Wel wordt vanaf 01-01-2018 een borg gevraagd voor het verwijderen van het graf na  afloop van de overeenkomst, Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2019

Nieuwe website

Vanaf 24 oktober 2018 is de website vernieuwd.

Slavisch-Byzantijns koor Anastasis

26-03-2018: Op zondag 15 april om 11.00 uur  wordt de heilige mis gezongen door het Slavisch-Byzantijns koor Anastasis, Anastasis H Mis Noorbeek_15042018V1-1

Reglement R.K. Begraafplaats gewijzigd

20-02-2018: Het parochiebestuur heeft het reglement voor de R.K. begraafplaats te Noorbeek gewijzigd, Reglement begraafplaats vanaf 01-01-2018.

Sluiting kerk 25 februari en 04 maart 2018

05-02-2018: I.v.m. groot onderhoud in de kerk zullen op zondag 25 februari en zondag 04 maart geen missen plaatsvinden.
Op zaterdag Lees meer