Gewijzigd: 24-03-2023

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden.

https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/


Misintenties

Zo 26 mrt 09.30u Hoogmis
– St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
– Guill. en Bertine Jacobs-Jaminon

Zo 02 april 11.00u Gezinsmis/palmpasen
St. jrd. Cor en Gerardine Hutschemakers-Elissen
St. jrd. echtpaar Crutzen-Huntjens
Jrd. ouders Slenter-Detry en zoon Nico

Vr 07 april 15.00u Kruisweg
            19.00u  Rondgang Goede Vrijdag

Zo 09 april 11.00u Hoogfeest van Pasen
– Jrd. pastoor René Graat
Jrd. Pierre Loo
Anny Jahae-Vliegen
Kees van Dorp
Mathieu Elissen

Ma 10 april 11.00u  Tweede Paasdag
St. levende en overleden leden Ruiterclub De Noor
St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
Guill. en Bertine Jacobs-Jaminon

Zo 16 april 09.30u Hoogmis
– St. jrd. ouders Kleijnen-Conraads

Zo 23 april 11.00u Hoogmis
– Zeswekendienst Maria Notermans-Janssen
St. ouders Haesen-Hodiamont en zoon Sjuf
Bert Melchiors
Annie Bastings-Heil v.w. seniorenvereniging

Za 29 april 13.00u Huwelijksviering Kim Elissen en Remco Janssen

Za 29 april 15.00u Gouden huwelijksmis Jef en Georgette Schreurs

tevens intenties voor:
Familie Schreurs-Jacobs
Familie Halleux-Dejardin

Za 29 april 19.00u Hoogmis
St. jrd. ouders Senden-Laeven

Zo 30 april 12.30u Doop Emma Ploumen dochter van Quincy Welters en Rick Ploumen

Za 06 mei 08.30u M
is Terlinden
Za 06 mei 12.30u Huwelijk Frenk Lambie en Sarah Brouwers

Zo 07 mei 09.30u Hoogmis
 

Zie ook Contactblad maart en april 2023)
* = later toegevoegd

Update SYNODE 2021 – 2023

In het voorjaar hebben wij meermaals uw aandacht gevraagd voor de wereldwijde Synode, door paus Franciscus uitgeroepen. We zijn u dankbaar voor de reacties die we ontvangen hebben. In het Contactblad van juli jl. zijn de resultaten van onze eigen parochie reeds gecommuniceerd. Het synodeverslag van onze zeven samenwerkende parochies kunt u inmiddels nalezen via een link naar de website van cluster Terlinden: website cluster Terlinden
Via deze link kunt u ook het synode-verslag van ons bisdom en de Nederlandse kerkprovincie vinden. Het synodale proces is in gang gezet, nu is het aan ons, om samen onderweg te zijn en te blijven. Dat kan alleen samen, daarom stellen we uw inzet zeer op prijs en hopen op u te mogen (blijven) rekenen!

Programma van de feestelijke heropening van onze kerk 16-10-2022

Wij nodigen u uit om samen met ons op 16 oktober a.s. op feestelijke wijze de heropening van onze Heilige Brigida kerk te vieren.

Programma

11.00 uur Heilige mis
Opgeluisterd door zangkoor De Eendracht en een ensemble van Harmonie Berggalm.
De mis is ook te zien online op Uitzending op Kerkdienstgemist.nl en op een scherm in het paviljoen.

12.00 uur Vertrek naar Paviljoen Berggalm
Onder begeleiding van Schutterij Sint Brigida. Hier wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.

13.30 uur Presentatie van het boek over het herstel
In  opdracht van Koninklijke Woudenberg is een boek gemaakt met foto’s van George Deswijzen dat het proces van het herstel gedurende het afgelopen anderhalf jaar beschrijft.
Het boek is te koop deze middag. Ook zullen er video-opnames van het herstelproces worden getoond.

14.00 uur Voortzetting van de middag met optreden van de blaaskapel van Harmonie Berggalm
Met muzikale begeleiding van de blaaskapel van Harmonie Berggalm willen wij graag nog enkele uurtjes het herstel van de kerk met u vieren.

16.00 uur Einde van de feestelijke middag

Uitzending hoogmis schutterij 27 augustus 2022 om 15.00 uur

Komend weekend vinden in Noorbeek twee schuttersactiviteiten plaats. Allereerst is zaterdag 27 augustus de Edele Eed-broederschap van de souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de heilige Sebastianus te gast in Noorbeek. Het broederschap onderscheidt leden van de bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie aangesloten verenigingen, die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide Limburgen verdienstelijk hebben gemaakt.
Tijdens een Heilige Mis in de Brigidakerk om 15.00 uur, vindt de plechtige investituur van de nieuwe leden van de orde plaats.

De Heilige Mis is te volgen via de livestream: Uitzending op Kerkdienstgemist.nl

Dag erna, zondag 28 augustus, organiseert schutterij Sint Brigida het 80e bondsschuttersfeest van de bond Berg en Dal. Het feestterrein is op het sportcomplex. Vanaf 14.15 uur trekt een optocht door de straten van Noorbeek en vanaf 15.30 volgen diverse uittredens op het feestterrein.

Uitzending viering 1ste communie 12 juni 2022

Op zondag 12 juni a.s. zal de viering van de eerste Communie via internet worden uitgezonden. De viering begint om 09.30 uur.

U kunt deze volgen door op deze link te klikken:  Uitzending op Kerkdienstgemis.nl  of naar de website: www.kerkdienstgemist.nl

P.S. U kunt ook een app downloaden op uw tablet of telefoon. Deze app heet Kerkdienst Gemist

Paaszondag 17 april 2022 eerste viering na de brand

Paaszondag om 11 uur is de eerste mis in de herstelde kerk. Paasmaandag is er om 11 uur ook een mis.
De missen zijn toegankelijk voor iedereen. Alleen de eerste paar rijen zijn op zondag gereserveerd voor ongeveer 20 meest betrokkenen bij het herstel.
Het koor zal vanaf het hoogaltaar een meerstemmige mis zingen. Ook het oksaal is dus op zondag beschikbaar voor bezoekers van de mis.
De mis van zondag is ook te zien op internet op “Kerkdienstgemist” of klik hier op: Uitzending op Kerkdienstgemis.nl
Vanaf zondag tot Allerheiligen is de kerk overdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur open voor parochianen en belangstellenden.

Synode 2021 – 2023 DOE OOK MEE!

Synode 2021 – 2023
Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren en onderscheiden een belangrijke rol spelen. Om dit doel te bereiken heeft de paus een synode uitgeroepen. Deze is afgelopen najaar geopend en duurt tot eind 2023.

Synode is een chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Soms nemen aan een synode alleen bisschoppen deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te praten. Dit laatste is nu heel nadrukkelijk aan de orde. Paus Franciscus heeft alle katholieke gelovigen – en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk – uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de Kerk.

Thema
Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op weg’. Het onderwerp van gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending’. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Met andere woorden: hoe we een synodale Kerk kunnen worden. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden.

Wat wordt van parochies en dekenaten verwacht?
De Synode 2021/2023 is afgelopen oktober van start gegaan met de zogeheten diocesane fase. Het is de bedoeling dat in alle bisdommen over de hele wereld in de eerste maanden van 2022 gesprekken worden georganiseerd over de thema’s van de synode. In het Cluster Terlinden willen we daar van harte aan meewerken. Deze gesprekken bieden kansen voor ons als federatie om nieuwe contacten te leggen en op een andere manier het gesprek aan te gaan met kerkbetrokken gelovigen, maar evenzeer met mensen die wat verder van de Kerk af staan of mogelijk zelfs buiten de Kerk staan.

Concreet worden de parochianen en inwoners van Noorbeek bij dezen uitgenodigd om twee vragenlijsten in te vullen en deze uiterlijk woensdag 20 april in de brievenbus te werpen bij;
– pastorie Klompestraat 9,
– Pastoor Tervoort, Mheerderweg 5, 6262 ND Banholt
– Kapelaan Dassen, Dorpsstraat 9, 6261 NH Mheer
of  achter in de kerk
of mailen naar rkk@ziggo.nl

In de week van 04 april wordt huis aan huis een brief en de 2 vragenlijsten bezorgd. Deze kunt U ook hier downloaden:
Brief:  brief WIJ ZIJN SAMEN ONDERWEG
Vragenlijst 1: Synode vragen deel 1-Noorbeek
Vragenlijst 2:Synode vragen deel 2 -Noorbeek

De belangrijkste onderwerpen uit deze verslagen worden via de bisschoppenconferentie doorgeleid naar Rome, waar ze tijdens de Algemene Bisschoppensynode van oktober 2023 besproken zullen worden.

Alle antwoorden tellen mee! Grijp uw kans en doe mee!