Gewijzigd: 15-01-2021

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden.

https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/

 

Misintenties

Za      02 jan.           19.00u    Hoogmis

Ma    04 jan.           19.00u     Leesmis

Zo     10 jan.            09.30u    Hoogmis
– Jrd. ouders Raeven-Kallen

Za     16 jan.            17.30u    Hoogmis
– Agnes Brouwers-Werelds
* St ouders Brouwers-Offermans en zoon Pierre

Zo     24 jan.            11.00u    Hoogmis
– St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
– Jean Loo
– Ouders Loo-Lemlijn en kinderen

Zo    31 jan.             09.30u    Hoogmis

Ma   1 febr.             11.00u    Hoogmis, feest van St. Brigida
– St. jrd. Pastoor Jo Sax
– St. jrd. ouders van Hoven-Wetzels
– St. overleden leden van St. Agrarische vrienden van St. Brigida
– Pierre Loo vw Schutterij St. Brigida
– Frans Huntjens vw Schutterij St. Brigida
– Jean Ploumen
– Leo Ploumen
– Overleden leden van Zij-actief

Di      2 febr.            11.00u    Maria Lichtmis met kaarsenwijding en Blasiuszegen
– Jrd. ouders Elissen-Landerloo

Za      6 febr.            19.00u    Hoogmis
– St. jrd. Maria Huls

(Contactblad Januari 2021)
* = later gewijzigd

Corona-maatregelen in de kerk

De maatregelen zien er momenteel als volgt uit:
In de kerk proberen wij het zo te plannen met intenties dat er niet meer aanwezigen zijn dan 30-40 personen. Dit zijn dan de aanwezigen die we benaderen in verband met de intenties, aangevuld met de vaste bezoekers van de missen. Vooraf reserveren is in het algemeen dus niet nodig.
Voor uitvaarten is er een verruiming naar 100 aanwezigen. Gezien de verplichte afstand van 1,5 meter, betekent dit in onze kerk maximaal ongeveer 70 aanwezigen. Wij zullen contact opnemen met de familie van de overledenen om dit goed te plannen.
In alle gevallen geldt dat bezoekers worden geregistreerd bij binnenkomst. Een mondmasker is verplicht en u wordt verzocht dit op te houden gedurende de viering, uitgezonderd tijdens het uitreiken van de communie.

Plannen van een gesprek met pastoor Tervoort

Pastoor Tervoort zou natuurlijk veel meer dan nu mogelijk is met parochianen in contact willen komen. Hij zou graag spontaan bij mensen binnen lopen om te vragen hoe het gaat, bijvoorbeeld bij onze zieken of bij parochianen die anderszins steun kunnen gebruiken. Echter, gezien de huidige situatie doet hij dat liever niet zonder afspraak. Mocht u prijs stellen op een bezoek van de pastoor, of wenst u de Communie der zieken te ontvangen, dan kunt u altijd contact met hem opnemen: telefoonnummer is 043-4571221 of mobiel: 06-12629130.

Tarieven voor misstipendia en begraafplaats 2021

Het bisdom Roermond heeft voor 2021 enkele tarieven voor misstipendia verhoogd.
Het parochiebestuur heeft op 26-11-2020 besloten om de tarieven voor de misstipendia en begraafplaats t.o.v. 2020 niet te verhogen, Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2021

Uitzending Allerzielenviering 1 november

A.s. zondag is om 15.00 uur de Allerzielenviering in onze kerk. Helaas mogen maar 30 personen aanwezig te zijn. Deze 30 personen zijn inmiddels benaderd om aanwezig te zijn. De viering is dan ook een besloten bijeenkomst.
Om het voor de andere parochianen mogelijk te maken om toch stil te staan bij Allerzielen wordt deze “live” op internet uitgezonden. U kunt dit doen om vanaf 14.45 uur te klikken op: Uitzending Allerzielenviering

Vieringen in de kerk vanaf 17-10-2020

Vanwege de nieuwe maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus terug te dringen zullen wij de komende tijd ook in onze kerk enkele aanpassingen moeten doen.

Wij zullen het aantal kerkgangers voor elke viering zo goed mogelijk inschatten door contact te hebben met de families voor wie in de mis een intentie wordt opgedragen. Afhankelijk van het aantal intenties en het verwachte aantal familieleden spreken we dan af hoeveel familieleden voor de betreffende intentie aanwezig kunnen zijn.

Op deze wijze zorgen wij ervoor dat ook de vaste kerkgangers de vieringen kunnen bijwonen. Het aantal aanwezigen reguleren wij daarmee tot een veilig aantal van 30 aanwezigen. Aan de kerkdeur zullen wij de aanwezigen registreren en is er gelegenheid tot desinfecteren van de handen.

In alle vieringen vragen wij de aanwezigen vanaf nu tot anders wordt besloten een mondkapje te dragen. Tijdens de communie-uitreiking mag dit tijdelijk worden afgedaan.
Bijgaande brief is rond 23-10-2020 huis aan huis verspreid, Brief aan bewoners Noorbeek mbt corona.

Allerzielenviering

De Allerzielenviering op 1 november is alleen toegankelijk voor familieleden van de overledenen in het afgelopen jaar. Het aantal aanwezigen per familie wordt vooraf overlegd.
I.v.m. de nieuwe voorschriften zal het aantal aanwezigen worden teruggebracht tot maximaal 30 personen.

De aanwezigen worden verzocht om tijdens de Allerzielenviering een mondkapje te dragen.

Er zal dit jaar géén gezamenlijke zegening van de graven zijn op het kerkhof na de Allerzielenviering. Pastoor Tervoort zal ’s morgens de graven op het kerkhof zegenen en wij vragen aan allen om gespreid over de dag het kerkhof te bezoeken zodat iedereen dit kan doen op een veilige manier.