Gewijzigd: 26-04-2021

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden.

https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/


Misintenties

Za 01 mei 08.30u   Leesmis Terlinden
Za 01 mei 19.00u   Eucharistieviering

 – Jrd. Gène Geron
 – Ger Kroonen en ouders

Za 08 mei 08.30u   Leesmis Terlinden

Zo 09 mei 09.30u   Eucharistieviering
 – St. jrd. ouders Kleijnen-Conraads
 – Jrd. Theo De Bie
 – St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
 – Ouders Houbiers-Roosen

Ma  10 mei 19.00u   Gebedsdienst en bidprocessie

Di  11 mei 19.00u   Mis en bidprocessie

Wo  12 mei 19.00u   Gebedsdienst en bidprocessie

Do  13 mei 11.00u   Hemelvaartsdag
 – Jrd. Bert Melchiors
 – Overleden leden van Schutterij St. Brigida

Za  15 mei 08.30u   Leesmis Terlinden
Za 15 mei  19.00u   Eucharistieviering

 – St. jrd. ouders Denis-Debie
 – St. jrd. ouders Hutzemakers-Goessens en zoon Huub
 – Jrd. Roger Kallen

Za 22 mei  08.30u   Leesmis Terlinden
Za 22 mei  17.30u   Eucharistieviering

  
Ma  24 mei 11.00u   Tweede Pinksterdag, Woord- en communiedienst
 – 1e Jrd. Riet Pricken-Meijs

Za  29 mei 08.30u   Leesmis Terlinden

Zo  30 mei 09.30u   Eucharistieviering
 – Guill. Jacobs
 – Jef Jahae  v.w. de seniorenvereniging

Za 05 juni 19.00u   Eucharistieviering

(Contactblad mei 2021)
* = later gewijzigd

Inlegvel Contactblad Noorbeek februari 2021

Om de inwoners en parochianen zo goed mogelijk te informeren maakt het parochiebestuur gebruik van het Contactblad, deze webite en Facebook (onder op iedere pagina van de website staat een link naar Facebook).
In het contactblad van de maand februari is nog een inlegvel toegevoegd over de stand van zaken n.a.v. de brand op 03-02-2021. U kunt het inlegvel hier eveneens lezen, Inlegvel Contactblad Noorbeek februari 2021

Brand in St. Brigidakerk

Vanmorgen werden we opgeschrikt door een brand in onze kerk. Rond 08.30 merkte een opmerkzame dorpsgenoot dat er rook uit de kerk kwam en belde de brandweer.
Vervolgens werd ook direct het parochiebestuur en koster ingeschakeld en werd de kerk geopend voor de gearriveerde eerste brandweerwagen. Vanwege de ernst van de situatie werd door de brandweer snel opgeschakeld naar de status “grote brand” en werden meerdere wagens bijgeschakeld uit de regio. Dankzij snel ingrijpen, met name ook door de vrijwilligers van de brandweer, kon de brand beperkt blijven tot het hoofdaltaar. Wel is er door de hitte veel overige schade aan de kerk. De precieze omvang zal blijken als later vandaag het gebouw door de brandweer wordt vrijgegeven om binnen te gaan. Prioriteit nu is creëren van een veilige situatie en het veilig stellen van alle waardevolle zaken in de kerk.
Wij willen iedereen bedanken die hulp heeft aangeboden, in welke vorm dan ook. Dat is hartverwarmend. Op dit moment zijn experts al betrokken om ons te helpen bij de vervolgstappen. We willen hier ook vermelden voor parochianen die zich zorgen maken over de kosten van de brand, dat onze kerk goed verzekerd is. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Geen reserveringen meer voor de mis op 01 februari 2021

De St. Brigida viering op maandag 01 februari is volgeboekt. Alle beschikbare plaatsen zijn inmiddels gereserveerd voor degene die zich de afgelopen periode hebben aangemeld.

Kerkbijdrage 2021

Parochianen die jaarlijks de kerkbijdrage betalen, zullen in januari wederom een brief met folder ontvangen met de uitnodiging om ook in 2021 onze parochie financieel te ondersteunen. Brief kerkbijdrage 2021 versie 04-01-2021, en folder kerkbalans 2021.

Mocht U geen brief hebben ontvangen, maar wel uw betrokkenheid bij onze parochie willen uitdrukken, dan kunt U uw financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL94 RABO 0137 2001 10 ten name van R.K. Kerkbestuur Noorbeek met vermelding van uw adres.
Het richtbedrag voor 2021 is € 110,-, gelijk aan voorgaande jaren. Lees meer

Aanmelden voor de mis op 1 februari 2021

Voor de St. Brigida-viering  op maandag 1 februari is er traditioneel veel belangstelling en er zijn de nodige misintenties. We moeten daarom op deze dag werken met inschrijving. Als u de mis wil bijwonen stuur dan een mail naar info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl  of neem contact op met Mariet Pricken-Hupperichs (043-4572393). Zonder inschrijving kunt u deze mis niet bijwonen.

In de maand januari is er voor de andere vieringen geen inschrijving nodig. Wij overleggen met de parochianen die misintenties laten doen over het aantal aanwezigen en zorgen dat er voldoende plaats blijft voor de vaste bezoekers van de vieringen.

Nieuwjaarswensen 2021

I.p.v. de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het paviljoen wensen de voorzitters van de verenigingen van Noorbeek via een videoboodschap hun gelukwensen aan een ieder.
Ook pastoor Tervoort wenst in zijn persoonlijk video boodschap iedereen een gelukkig en gezond 2021. Facebook

Helaas blijkt dat voor het bekijken van de video’s op Facebook, men eerst moet inloggen. We hebben beide video’s nu gedownload naar deze website.

Video van onze pastoor,

Video van de voorzitters