Gewijzigd: 24-03-2023

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden.

https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/


Misintenties

Zo 26 mrt 09.30u Hoogmis
– St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
– Guill. en Bertine Jacobs-Jaminon

Zo 02 april 11.00u Gezinsmis/palmpasen
St. jrd. Cor en Gerardine Hutschemakers-Elissen
St. jrd. echtpaar Crutzen-Huntjens
Jrd. ouders Slenter-Detry en zoon Nico

Vr 07 april 15.00u Kruisweg
            19.00u  Rondgang Goede Vrijdag

Zo 09 april 11.00u Hoogfeest van Pasen
– Jrd. pastoor René Graat
Jrd. Pierre Loo
Anny Jahae-Vliegen
Kees van Dorp
Mathieu Elissen

Ma 10 april 11.00u  Tweede Paasdag
St. levende en overleden leden Ruiterclub De Noor
St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
Guill. en Bertine Jacobs-Jaminon

Zo 16 april 09.30u Hoogmis
– St. jrd. ouders Kleijnen-Conraads

Zo 23 april 11.00u Hoogmis
– Zeswekendienst Maria Notermans-Janssen
St. ouders Haesen-Hodiamont en zoon Sjuf
Bert Melchiors
Annie Bastings-Heil v.w. seniorenvereniging

Za 29 april 13.00u Huwelijksviering Kim Elissen en Remco Janssen

Za 29 april 15.00u Gouden huwelijksmis Jef en Georgette Schreurs

tevens intenties voor:
Familie Schreurs-Jacobs
Familie Halleux-Dejardin

Za 29 april 19.00u Hoogmis
St. jrd. ouders Senden-Laeven

Zo 30 april 12.30u Doop Emma Ploumen dochter van Quincy Welters en Rick Ploumen

Za 06 mei 08.30u M
is Terlinden
Za 06 mei 12.30u Huwelijk Frenk Lambie en Sarah Brouwers

Zo 07 mei 09.30u Hoogmis
 

Zie ook Contactblad maart en april 2023)
* = later toegevoegd

Foto rapportage brand kerkgebouw 03-02-2021

Op 03-02-2021 werden we getroffen door een brand in onze Sint Brigida kerk.
We zullen hier een foto rapportage plaatsen over het herstel van de brand, waarvan de meeste ook op onze Facebook pagina zijn te zien.

Bezoek aan glas atelier Joëlle D’Alsace in Lanaken en Verschueren Orgelbouw in Ittervoort

Actie Kerkbalans 2022

Onlangs hebben wij de brief voor de actie Kerkbalans bezorgd bij de parochianen die jaarlijks een bijdrage geven aan onze kerk.
Op de website richten wij ons in dit bericht met name op de andere parochianen en lezers die nog geen bijdrage leveren aan het in stand houden van onze parochie.
De kerk is een plek waar we geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar en waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis!
Het is mogelijk dankzij bijdragen van de parochianen die financieel betrokken zijn bij onze Sint Brigida parochie en daar zijn we dankbaar voor.
De schade van de brand in onze kerk, nu een jaar geleden, wordt grotendeels betaald door de verzekering. Toch zijn er altijd kosten die niet kunnen worden gedeclareerd. Daarnaast zijn de inkomsten uit collectes in het afgelopen jaar flink gedaald.
Komend jaar is er nog een extra kostenpost. Misschien heeft u het nog niet gezien maar de haan op onze kerktoren heeft vorig jaar bij een storm zijn staart verloren.
U kunt zich voorstellen wat dit betekent: tweemaal de kosten van een hoogwerker, de haan vernieuwen en vergulden, waarbij de bol onder het kruis gelijk wordt meegenomen.
Met uw steun willen wij er ook in 2022 zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft. Mocht u tot nu toe nog niet hebben bijgedragen (of niet jaarlijks) dan willen wij u vragen ons te helpen de kerk in Noorbeek in stand te houden. Voor onszelf maar ook voor de generaties na ons.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL94 RABO 0137 2001 10.
Dankzij uw gift blijft onze kerk ook morgen van betekenis.
Onze parochie valt onder de regeling ANBI. Dit betekent dat, indien u minimaal 5 jaar aaneengesloten een bijdrage doet, deze bijdrage fiscaal aftrekbaar is. De conceptovereenkomst is te bestellen via info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl of hier te downloaden: Concept overeenkomst periodieke kerkbijdrage

Prijs verhoging kaarsen

Vanaf januari 2022 zijn de prijzen voor de kaarsen verhoogd.

De prijs voor de noveenkaars is nu € 5,00, was € 4,00
De prijs voor een offerkaars is € 0,50, was € 0,40

Tarieven voor misstipendia en begraafplaats 2022

Het parochiebestuur heeft besloten om de tarieven voor de misstipendia en begraafplaats t.o.v. 2021 niet te verhogen, Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2022, versie 1

Video herstelwerkzaamheden plafond in de kerk

Roger Pricken heeft een video opgenomen over de herstelwerkzaamheden van het plafond in de kerk door de SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg.)

Op de Facebook van onze parochie staan regelmatig foto rapportages van de herstelwerkzaamheden, https://www.facebook.com/groups/843964802813987.

Extra corona maatregelen met Kerstmis en erna.

In verband met de Nieuwe bepalingen rondom corona is er contact geweest
tussen de Parochiebesturen van Banholt, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok, Scheulder en Sint Geertruid.

Bij de Kerstvieringen en de tijd er na, zal per kerklocatie worden bekeken hoe veilig vorm kan worden gegeven aan de vieringen.
Dit betekent dat in Scheulder en Sint Geertruid het aantal van vijftig bezoekers nog niet zal worden gehaald.

Voor de andere kerken wordt ter plekke gekeken wat verantwoord is qua aantal.

Wij vragen u allen een mondkapje te dragen bij binnenkomst, tijdens de communie en bij het verlaten van de kerk.
Komt u op tijd want vol is vol.

Dit bericht is ook te lezen op de website van cluster Terlinden, https://www.clusterterlinden.nl/cluster-nieuws/

Namens de Parochiebesturen,
pastoor Tervoort