Gewijzigd: 15-01-2021

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden.

https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/

 

Misintenties

Za      02 jan.           19.00u    Hoogmis

Ma    04 jan.           19.00u     Leesmis

Zo     10 jan.            09.30u    Hoogmis
– Jrd. ouders Raeven-Kallen

Za     16 jan.            17.30u    Hoogmis
– Agnes Brouwers-Werelds
* St ouders Brouwers-Offermans en zoon Pierre

Zo     24 jan.            11.00u    Hoogmis
– St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
– Jean Loo
– Ouders Loo-Lemlijn en kinderen

Zo    31 jan.             09.30u    Hoogmis

Ma   1 febr.             11.00u    Hoogmis, feest van St. Brigida
– St. jrd. Pastoor Jo Sax
– St. jrd. ouders van Hoven-Wetzels
– St. overleden leden van St. Agrarische vrienden van St. Brigida
– Pierre Loo vw Schutterij St. Brigida
– Frans Huntjens vw Schutterij St. Brigida
– Jean Ploumen
– Leo Ploumen
– Overleden leden van Zij-actief

Di      2 febr.            11.00u    Maria Lichtmis met kaarsenwijding en Blasiuszegen
– Jrd. ouders Elissen-Landerloo

Za      6 febr.            19.00u    Hoogmis
– St. jrd. Maria Huls

(Contactblad Januari 2021)
* = later gewijzigd

Update stand van zaken corona virus

In deze hectische tijd is het belangrijk om iedereen van de juiste informatie te voorzien. Daar onze pastoor ook veel te regelen heeft in de parochies van Banholt en Reijmerstok zal alle informatie m.b.t. vieringen ed te vinden zijn op de website van cluster Terlinden. Deze is te bereiken via de button “Terlinden”hierboven.

Daarnaast heeft pastoor R. Graat op 20-03-2020 een brief opgesteld op welke wijze we samen de komende tijd door zullen komen,  https://www.clusterterlinden.nl/2020/03/20/corona-virus-en-pasen/

Gevolgen corona virus

Vandaag, 13-03-2020, ontvingen we ‘n brief van het bisdom Roermond waarin wordt medgedeeld dat de vieringen op de zaterdagavond en de zondag tot en met 31 maart worden afgelast. De vieringen op zondag 15 maart om 11.00 uur, zaterdag 21 maart om 19.00 uur en zondag 29 maart om 11.00 uur zullen dus niet doorgaan. Voor meer informatie verwijzen we U naar de brief van het bisdom, 2020-03-12_Persverklaring_Bisschoppen_ivm_corona def

Gebed St. Brigida

In de hoogmis op 01-02-2020 las de pastoor zowel in het Engels als in het Nederlands een gebed voor ter ere van Sint Brigida, prayer to saint Brigid

Kerkbijdrage 2020

Alle parochianen die jaarlijks de jaarlijks Kerkbijdrage betalen hebben in januari een brief ontvangen met de uitnodiging de kerkbijdrage van 2020 over te maken.  Kerkbijdrage 2020 – definitief 19-12-19
Voor meer informatie:   https://kerkbalans.nl/

Mocht U geen brief hebben ontvangen, maar wel uw lidmaatschap van onze parochie willen uitdrukken door de jaarlijkse bijdrage over te maken, dan kan dat natuurlijk graag. Het rekeningnummer is NL94 RABO 0013 7200 0110 ten name van parochie St. Brigida Noorbeek.

Het bedrag dat de parochies in Limburg als een richtlijn voor de Kerkbijdrage hanteren is 110€. Met deze bijdrage geeft U aan lid te willen zijn van onze kerkgemeenschap. Daarnaast betekent deze jaarlijkse bijdrage ook dat u geen kosten betaalt voor huwelijks- en begrafenisvieringen in uw gezin. Wilt U bij betaling van de bijdrage s.v.p. naam en adres vermelden?

Het parochiebestuur
(tekst in contactblad februari 2020)

Tarieven 2020 voor misstipendia en begraafplaats

Het bisdom Roermond heeft de tarieven voor mis stipendia niet verhoogd, zie voor meer informatie Mis stipendia 2020
Daarnaast heeft het parochiebestuur eveneens de tarieven voor de begraafplaats in 2020 niet verhoogd, zie overzicht tarieven mis stipendia en grafrechten op Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2020

Gewijzigd reglement begraafplaats Noorbeek

Vanaf 01 september 2019 is het reglement voor de begraafplaats gewijzigd. Er zijn een aantal tekstuele aanpassingen, zoals Kerkbestuur gewijzigd in Parochiebestuur.
De grootste wijziging is dat bijzetting van een overledene in een graf een lopende termijn met 20 jaar wordt verlengd, zie artikel 7 lid 7.
In het oude reglement stond dat de lopende termijn met 10 jaar wordt verlengd.

Bijzetting van een asbus is ongewijzigd, de verlenging van een lopende termijn blijft 10 jaar, zie artikel 7 lid 6.

Het reglement inclusief de goedkeuring van het bisdom luidt: Ondertekend reglement inclusief brief Bisdom