Gewijzigd: 24-03-2023

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden.

https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/


Misintenties

Zo 26 mrt 09.30u Hoogmis
– St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
– Guill. en Bertine Jacobs-Jaminon

Zo 02 april 11.00u Gezinsmis/palmpasen
St. jrd. Cor en Gerardine Hutschemakers-Elissen
St. jrd. echtpaar Crutzen-Huntjens
Jrd. ouders Slenter-Detry en zoon Nico

Vr 07 april 15.00u Kruisweg
            19.00u  Rondgang Goede Vrijdag

Zo 09 april 11.00u Hoogfeest van Pasen
– Jrd. pastoor René Graat
Jrd. Pierre Loo
Anny Jahae-Vliegen
Kees van Dorp
Mathieu Elissen

Ma 10 april 11.00u  Tweede Paasdag
St. levende en overleden leden Ruiterclub De Noor
St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
Guill. en Bertine Jacobs-Jaminon

Zo 16 april 09.30u Hoogmis
– St. jrd. ouders Kleijnen-Conraads

Zo 23 april 11.00u Hoogmis
– Zeswekendienst Maria Notermans-Janssen
St. ouders Haesen-Hodiamont en zoon Sjuf
Bert Melchiors
Annie Bastings-Heil v.w. seniorenvereniging

Za 29 april 13.00u Huwelijksviering Kim Elissen en Remco Janssen

Za 29 april 15.00u Gouden huwelijksmis Jef en Georgette Schreurs

tevens intenties voor:
Familie Schreurs-Jacobs
Familie Halleux-Dejardin

Za 29 april 19.00u Hoogmis
St. jrd. ouders Senden-Laeven

Zo 30 april 12.30u Doop Emma Ploumen dochter van Quincy Welters en Rick Ploumen

Za 06 mei 08.30u M
is Terlinden
Za 06 mei 12.30u Huwelijk Frenk Lambie en Sarah Brouwers

Zo 07 mei 09.30u Hoogmis
 

Zie ook Contactblad maart en april 2023)
* = later toegevoegd

Inschrijving Carnavalsviering op zaterdag 13 februari

We verwachten veel belangstelling voor de mis op 13 februari (Carnavalszaterdag). Om deze reden zullen we voor deze mis moeten werken met inschrijving. Als u de mis wilt bijwonen stuur dan een mail naar info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl of neem contact op met Mariet Pricken-Hupperichs (043-4572393). Zonder inschrijving kunt u deze mis niet bijwonen.
I.v.m. de brand in de kerk zal deze viering plaatsvinden in harmoniezaal.

Inlegvel Contactblad Noorbeek februari 2021

Om de inwoners en parochianen zo goed mogelijk te informeren maakt het parochiebestuur gebruik van het Contactblad, deze webite en Facebook (onder op iedere pagina van de website staat een link naar Facebook).
In het contactblad van de maand februari is nog een inlegvel toegevoegd over de stand van zaken n.a.v. de brand op 03-02-2021. U kunt het inlegvel hier eveneens lezen, Inlegvel Contactblad Noorbeek februari 2021

Brand in St. Brigidakerk

Vanmorgen werden we opgeschrikt door een brand in onze kerk. Rond 08.30 merkte een opmerkzame dorpsgenoot dat er rook uit de kerk kwam en belde de brandweer.
Vervolgens werd ook direct het parochiebestuur en koster ingeschakeld en werd de kerk geopend voor de gearriveerde eerste brandweerwagen. Vanwege de ernst van de situatie werd door de brandweer snel opgeschakeld naar de status “grote brand” en werden meerdere wagens bijgeschakeld uit de regio. Dankzij snel ingrijpen, met name ook door de vrijwilligers van de brandweer, kon de brand beperkt blijven tot het hoofdaltaar. Wel is er door de hitte veel overige schade aan de kerk. De precieze omvang zal blijken als later vandaag het gebouw door de brandweer wordt vrijgegeven om binnen te gaan. Prioriteit nu is creëren van een veilige situatie en het veilig stellen van alle waardevolle zaken in de kerk.
Wij willen iedereen bedanken die hulp heeft aangeboden, in welke vorm dan ook. Dat is hartverwarmend. Op dit moment zijn experts al betrokken om ons te helpen bij de vervolgstappen. We willen hier ook vermelden voor parochianen die zich zorgen maken over de kosten van de brand, dat onze kerk goed verzekerd is. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Geen reserveringen meer voor de mis op 01 februari 2021

De St. Brigida viering op maandag 01 februari is volgeboekt. Alle beschikbare plaatsen zijn inmiddels gereserveerd voor degene die zich de afgelopen periode hebben aangemeld.

Kerkbijdrage 2021

Parochianen die jaarlijks de kerkbijdrage betalen, zullen in januari wederom een brief met folder ontvangen met de uitnodiging om ook in 2021 onze parochie financieel te ondersteunen. Brief kerkbijdrage 2021 versie 04-01-2021, en folder kerkbalans 2021.

Mocht U geen brief hebben ontvangen, maar wel uw betrokkenheid bij onze parochie willen uitdrukken, dan kunt U uw financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL94 RABO 0137 2001 10 ten name van R.K. Kerkbestuur Noorbeek met vermelding van uw adres.
Het richtbedrag voor 2021 is € 110,-, gelijk aan voorgaande jaren. Lees meer

Aanmelden voor de mis op 1 februari 2021

Voor de St. Brigida-viering  op maandag 1 februari is er traditioneel veel belangstelling en er zijn de nodige misintenties. We moeten daarom op deze dag werken met inschrijving. Als u de mis wil bijwonen stuur dan een mail naar info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl  of neem contact op met Mariet Pricken-Hupperichs (043-4572393). Zonder inschrijving kunt u deze mis niet bijwonen.

In de maand januari is er voor de andere vieringen geen inschrijving nodig. Wij overleggen met de parochianen die misintenties laten doen over het aantal aanwezigen en zorgen dat er voldoende plaats blijft voor de vaste bezoekers van de vieringen.