Gewijzigd: 01-03-2021

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden.

https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/


Misintenties

Za       06 mrt.             19.00u  Hoogmis (bisschop Smeets)
 – St. jrd. Maria Huls

Za       13 mrt.             17.30u  Hoogmis
 – Jrd. Yvonne Janssen-Vaessen
 – Leo Moonen

Zo      21 mrt.              11.00u  Hoogmis
– St. jrd. Mathieu Hodiamont
– St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
– Jrd.  Guill. Jacobs
– Pierre Loo v.w. buurtschap Schey en Onderschey
– Bert Melchiors

Zo      28 mrt.              09.30u  Hoogmis, palmzondag met palmwijding
 – St. jrd. Cor en Gerardine Hutschemakers-Elissen

Do     01 apr.               19.00u  Witte donderdag, gezamenlijke viering in Reijmerstok

Vrij    02 apr.               15.00u  Kruisweg
                                    19.00u  Processie langs wegkruisen

Za      03 apr.               18.30u  Paaswake-viering

Zo      04 apr.               11.00u  Hoogmis, Paaszondag
 – St. jrd. echtpaar Crutzen-Huntjens
 – St. ouders Huntjens-Hendriks
 – 1e jrd. pastoor René Graat
 – Guill. Jacobs

Zo  05 apr.                    11.00u woord- en communiedienst, Tweede paasdag
 – St. levende en overleden leden van ruiterclub de Noor

(Contactblad maart 2021)
* = later gewijzigd

Geen zegening palmtakjes

Gezien de gezondheidstoestand van onze pastoor Graat is de zegening van palmtakjes voorlopig uitgesteld. Zodra er meer nieuws is te melden zal dit zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.

Gezegende palmtakjes

Pastoor Graat zal in het weekeinde van Palmpasen in elke parochiekerk in aanwezigheid van een koster de palmtakjes zegenen.

In de St. Brigidakerk kunnen deze worden afgehaald op Palmzondag 5 april 2020, vanaf 11:00 uur.
De gezegende palmtakjes liggen in het portaal achter in de kerk

Update stand van zaken corona virus

In deze hectische tijd is het belangrijk om iedereen van de juiste informatie te voorzien. Daar onze pastoor ook veel te regelen heeft in de parochies van Banholt en Reijmerstok zal alle informatie m.b.t. vieringen ed te vinden zijn op de website van cluster Terlinden. Deze is te bereiken via de button “Terlinden”hierboven.

Daarnaast heeft pastoor R. Graat op 20-03-2020 een brief opgesteld op welke wijze we samen de komende tijd door zullen komen,  https://www.clusterterlinden.nl/2020/03/20/corona-virus-en-pasen/

Gevolgen corona virus

Vandaag, 13-03-2020, ontvingen we ‘n brief van het bisdom Roermond waarin wordt medgedeeld dat de vieringen op de zaterdagavond en de zondag tot en met 31 maart worden afgelast. De vieringen op zondag 15 maart om 11.00 uur, zaterdag 21 maart om 19.00 uur en zondag 29 maart om 11.00 uur zullen dus niet doorgaan. Voor meer informatie verwijzen we U naar de brief van het bisdom, 2020-03-12_Persverklaring_Bisschoppen_ivm_corona def

Gebed St. Brigida

In de hoogmis op 01-02-2020 las de pastoor zowel in het Engels als in het Nederlands een gebed voor ter ere van Sint Brigida, prayer to saint Brigid

Kerkbijdrage 2020

Alle parochianen die jaarlijks de jaarlijks Kerkbijdrage betalen hebben in januari een brief ontvangen met de uitnodiging de kerkbijdrage van 2020 over te maken.  Kerkbijdrage 2020 – definitief 19-12-19
Voor meer informatie:   https://kerkbalans.nl/

Mocht U geen brief hebben ontvangen, maar wel uw lidmaatschap van onze parochie willen uitdrukken door de jaarlijkse bijdrage over te maken, dan kan dat natuurlijk graag. Het rekeningnummer is NL94 RABO 0013 7200 0110 ten name van parochie St. Brigida Noorbeek.

Het bedrag dat de parochies in Limburg als een richtlijn voor de Kerkbijdrage hanteren is 110€. Met deze bijdrage geeft U aan lid te willen zijn van onze kerkgemeenschap. Daarnaast betekent deze jaarlijkse bijdrage ook dat u geen kosten betaalt voor huwelijks- en begrafenisvieringen in uw gezin. Wilt U bij betaling van de bijdrage s.v.p. naam en adres vermelden?

Het parochiebestuur
(tekst in contactblad februari 2020)